Skoleledelse
3   19

Fratrådt skoleleder efterlader specialskole med yderst betændt arbejdsmiljø

Skeletterne er væltet ud af skabet, siden lederen af Byhaveskolen i Svendborg sagde sit job op i foråret. Mens han favoriserede udvalgte medarbejdere, truede han andre, og han hidsede sig op uden varsel, viser en rapport. Skolen er i gang med at genskabe et sundt arbejdsmiljø.

Vredesudbrud, hyppig brug af kommentarer som 'dette kan få ansættelsesmæssige konsekvenser', grænseoverskridende kommentarer og seksuelle henvendelser.

Det hørte til ledelsesadfærden hos Byhaveskolens nu tidligere skoleleder.

Det var en konkret personsag i april i år, som fik bærgeret til at flyde over på specialskolen i Svendborg, der underviser 123 elever med vidtgående indlæringsvanskeligheder.

"Skolelederen blæste hovedet af en kollega. Bagefter var han godt klar over, at det var galt, så han ringede til mig og sagde, at han var kommet til at tænde af, fordi hun havde truet ham", fortæller Michael Schlott Hansen, som er tillidsrepræsentant for skolens over 30 lærere. I alt har skolen 80 pædagogiske medarbejdere.

Artiklen fortsætter under banneret

Læreren afviste, at hun havde truet skolelederen.

"Hun er en af skolens dygtigste medarbejdere og kunne ikke drømme om at gøre de ting, han beskyldte hende for. Så jeg var nødt til at sige, at nu var grænsen nået", siger Michael Schlott Hansen, som selv har prøvet at blive overfuset af skolelederen.

"Jeg blev valgt til tillidsrepræsentant for to år siden. Efter 14 dage blev jeg kaldt ind på kontoret, hvor han ville fortælle mig, hvordan en tillidsrepræsentant skulle agere. I fem minutter råbte han mig ind i hovedet", husker Michael Schlott Hansen, som har været lærer på skolen i fem af de otte et halvt år, skolelederen stod i spidsen for den.

Skolelederen var i gang med at ændre adfærd

Efter oplevelsen på kontoret for to år siden bad Michael Schlott Hansen sine kolleger om at lave anonyme beskrivelser af, hvordan de oplevede skolelederen som leder.

Citater fra undersøgelsen af Byhaveskolen

Magt, kontrol og overvågning

 • Det dræner én, den der kontrol, kontrol, kontrol. Ikke at blive set og hørt af lederen er også hæmmende. Jeg har en følelse af at blive ignoreret.
 • Der er ikke så mange, som turde sige ting til skolelederen. Dem, der turde, gør det i hvert fald ikke mere. De fik et rap over nallerne, hvis de sagde noget til ham.
 • Hvis man skulle til samtale med skolelederen, skulle man øve sig inden, for hvis man begyndte at smalltalke, ville han bruge den information, man gav ham, imod en.

Grænseoverskridende adfærd

 • Skolelederen kommenterede på, at mine bryster så godt ud, og at jeg da måtte have fået dem lavet.
 • Hvis jeg gik ned ad gangen med skolelederen bag mig, kunne han sige "Hvor er jeg heldig at have sådan nogle lækre kvinder ansat.
 • Hvis man flirtede lidt med skolelederen, kunne man få det, som man ville have det, men der var ingen forståelse for, at arbejdet var fysisk og psykisk hårdt.

Forskelsbehandling

 • Man har tydeligt kunne fornemme, at nogle enkelte var inde i varmen.
 • Snakken har længe gået på, hvem skolelederen kunne lide og ikke kunne lide, og hvem han gav hvilke opgaver.

Kommunikation

 • Vi har jo aldrig fået noget at vide (…) Beslutninger er blevet taget i øst og vest, og vi har aldrig fået at vide hvorfor.
 • Jeg ved ikke helt, hvad der er foregået, og det er virkelig ubehageligt. Det med at være i en organisation, som påstår at være transparent, men slet ikke er det, det er virkeligt svært.

Direkte kommunikation

 • Vi har fået meget voksen-skæld-ud.
 • Han var meget utilregnelig. Man vidste aldrig helt, hvor man havde ham.
 • Lige pludselig stillede han sig bare op og råbte og skreg af mig og var helt rød i hovedet og pegede fingre. Jeg forstod slet ikke konteksten og var helt mundlam. Jeg kunne slet ikke reagere.

Kommunikation blandt kollegaer

 • Der er rigtig meget snak i krogene, og vi aner ikke, hvad der er rigtigt eller forkert. (...) Der bliver talt meget om, at skolelederen har haft 'yndlinge', som han har givet nogle fordele, og dem tales der rigtig meget om nu. (…) Jeg har rigtig ondt af dem.
 • Nogle har fået dyre uddannelser, rejser og jeg ved ikke hvad - alle mulige fine gaver har de fået af skolelederen. De har da haft stor nytte af, at han har set dem som 'yndlinge', så ja, det er da lidt svært at have ondt af dem nu.
 • Der har været meget hvisken i krogene. Det skaber faktisk en rigtig dårlig kultur, hvor man ikke helt stoler på sine kollegaer

Kerneopgaven

 • Jeg tror, den nuværende situation har påvirket udførelsen af kerneopgaven, men på sin vis har folk klaret det flot med at opretholde en god skole, fordi vi er dygtige herude. Folk har kæmpet flot, selv om de ikke har haft det godt.
 • Vi har det jo ikke godt, og det kan børnene nok godt mærke. Det kan da ikke undgås.
 • Jeg tror ikke, man yder det, man kan, når man ikke bliver bakket op i det, man brænder for.

"Det præsenterede jeg for ham. Han var chokeret, for han havde ikke set det komme, og han sagde, at han ville få en fyreseddel, hvis jeg gik videre med det til forvaltningen. Han tilbød at rette op på sin adfærd, og jeg bad ham sige undskyld til kollegerne. Det gjorde han. Derefter arbejdede vi med hans ledelsesadfærd i et år. Han begyndte at komme på personalestuen, han tog med til julefrokost, og han sniksnakkede med folk, selv om smalltalk ikke er hans spidskompetence. Vi aftalte også, at jeg skulle være med til alle sygesamtaler og tjenestesamtaler, så han ikke blev grov og dum at høre på. Han vidste, at jeg havde alle kort på hånden".

Lærerens tillidsrepræsentant var optimist, for det så ud til, at det kunne betale sig at arbejde med skolelederens adfærd. Lige indtil den dag i april, da han tændte af overfor en lærer. Så var det slut.

"Jeg har talt med to-tre kolleger, der har forladt skolen, og som skolelederen har ødelagt som mennesker. Det skulle ikke ske en gang til", siger Michael Schlott Hansen om sin bevæggrund til at skride hårdt ind, første gang skolelederen trådte ved siden af.

Medarbejderne afviste at give skolelederen en ny chance

Sammen med Lone Clemmensen, der er fællestillidsrepræsentant for lærerne i Svendborg Kommune og formand for Øhavets Lærerkreds, gik Michael Schlott Hansen til skole- og uddannelseschef Nanna Lohman for at fortælle om den konkrete personsag, om det psykiske arbejdsmiljø på specialskolen og om skolelederens ledelsesstil.

"Jeg troede faktisk ikke, at det kunne passe, at en lærer havde oplevet en så uacceptabel ledelsesadfærd, men det viste sig, at det kun var dråben, som fik bægeret til at flyde over. Det vidste vi ikke på det tidspunkt, så vi troede, på, at det kunne lade sig gøre at genoprette tilliden", siger Nanna Lohman.

På et ekstraordinært personalemøde beklagede skolelederen den konkrete sag og bad om en ny start, men medarbejderne mente, at skolelederen havde fået alle de chancer, han kunne tilkomme. Nanna Lohman forklarede derefter skolelederen, at det var svært at genoprette tilliden til ham. Han valgte at sige op og blev fritaget for tjeneste med øjeblikkelig virkning.

Opsigelsen fik flere medarbejdere til at gå til de tillidsvalgte og ledelsen for at fortælle, hvad de havde været udsat for.

"Det begyndte at ligne en lavine, og derfor hyrede vi et konsulentfirma til at lave en ekstern undersøgelse af arbejdsmiljøet på skolen", fortæller Nanna Lohman.

Skolelederen spillede medarbjedere ud mod hinanden

På medudvalgets opfordring fik skolens tidligere ansatte tilbudt at deltage i undersøgelsen, så i alt er omkring 140 nuværende og tidligere medarbejdere blevet interviewet om arbejdsforholdene på Byhaveskolen.

Undersøgelsen blev færdig lige før sommerferien og tegner et billede af en skoleleder, som udnyttede sin ledelsesmæssige magt gennem overdreven brug af kontrol, overvågning og truende og grænseoverskridende adfærd. Truslerne gik blandt andet på opsigelse, overflytning til andre afdelinger og ændringer i timetal og arbejdstider, så læreren for eksempel ikke kunne nå at hente sine børn i børnehaven.

Samtidig var kulturen på skolen præget af utryghed og manglende information, støtte og indflydelse, hvilket førte til et miljø med frygt, ængstelse, stress og sygdom. Skolelederen gjorde desuden forskel på de ansatte, så visse medarbejdere blev belønnet med gaver, efteruddannelser og lignende.

"Forskelsbehandlingen lader ikke til at være begrundet i faglighed. Udover dette beskrives grænseoverskridende adfærd, herunder også tilfælde af seksuel grænseoverskridende adfærd", fremgår det af rapporten.

Ny skoleleder skal være dygtig til at arbejde med relationer

Tiden op til sommerferien gik med at lave undersøgelsen. Nu skal skolen for alvor i gang med at skabe et sundt arbejdsmiljø.

"Undersøgelsen giver et meget enslydende billede af, hvad der er foregået på skolen. Det giver os et fælles fundament ovenpå en ulykkelig sag", siger skolechef Nanna Lohmann, som er tæt på både den resterende og forholdsvis nye ledelse og de tillidsvalgte på skolen.

"Der skal en stor kulturændring til. Det kræver en ny skoleleder, som sammen med medarbejderne kan rykke skolen på basis af tillid og med fokus på praksis, ro og stabilitet. Det er et led i vores plan at ansætte en skoleleder pr. 1. januar 2022. Det skal være en leder, som er stærk til relationer, er god til at lytte, og som kan tage medarbejderne med på råd, men vi tager os god tid til at beskrive den endelige profil", siger hun.

Indtil den nye leder træder til, kan hverken skolen eller hun selv bare lukke øjnene.

"Vi skal fokusere på, at personalet samarbejder godt og kan drøfte, hvordan de bedst lykkes med opgaven. Medarbejderne skal ikke længere anses for at være inkompetente, hvis de synes, noget er svært", siger Nanna Lohman, som har aftalt med de tre afdelingsledere og medudvalget, at hun skal ind over, hvis der opstår sager på skolen, som viser sig at være svære.

Lærerne har været med i et ufatteligt spil

16 af de medarbejdere, som slog sig allermest på skolelederen, får nu hjælp af en erhvervspsykolog. Her er både nuværende og tidligere ansatte i blandt. Ellers gælder det den kollektive genoprejsning, som skal ledes af det samme konsulentfirma, som har kortlagt arbejdsmiljøet under den tidligere skoleleder.

"Vi skal finde ud af, hvad der skal ske, når nu vi ikke længere har en fælles fjende. Skal vi for eksempel være venlige over for de kolleger, som var skolelederens 'venner' og kom på efteruddannelse", spørger Michael Schlott Hansen reflektorisk og understreger, at det kan være svært at sige fra i et miljø, hvor man kæmper for egen overlevelse.

"Man skal forstå, at vi har været med i et ufatteligt spil, som ingen af os har haft lyst til at deltage i. I det spil har nogle rettet ind, andre har dukket hovederne, og andre igen er blevet fyret eller har selv sagt op. Det kan godt være, at nogle handlede på en måde i situationen, som de i bagklogskabens lys burde have undladt, men det nytter ikke, at vi siger til hinanden, at du gjorde sådan og sådan. Nu skal vi se fremad med en kollektiv indsats", siger lærernes tillidsrepræsentant.

Skolechef og tillidsmand ser tegn på, at missionen vil lykkes

Selv om det ikke bliver let, tror både Nanna Lohman og Michael Schlott Hansen på, at det kan lade sig gøre at genskabe en skole, hvor medarbejderne trives.

"Sagen har fyldt rigtigt meget, men forløbet efter skolelederens opsigelse har rystet os sammen, så der er en kæmpe gejst på skolen. Folk taler sammen på en helt anden måde end før, og de fleste er euforisk lettede", siger lærernes tillidsrepræsentant.

Nanna Lohman har også bemærket euforien.

"Medarbejderne elsker at arbejde med elevgruppen, de synes, at de har gode kolleger og afdelingsledere, og den resterende ledelse og de tillidsvalgte arbejder godt sammen. Tiden gør også noget. Derfor er der en tro på, at en ny skoleleder kan være med til at skabe en skole, som er god for både børn og voksne", siger skolechefen.

Det store fokus på Byhaveskolen har afdækket økonomiske uregelmæssigheder, som har givet Svendborg Kommune grund til stærkt at formode, at der er foregået strafbare forhold. Derfor har kommunen anmeldt den tidligere skoleleder til politiet.

Folkeskolen.dk/specialpædagogik har talt med Byhaveskolens nu tidligere leder. Han ønsker ikke at udtale sig.

Læs også:  I denne artikel giver Michael Schlott Hansen og Nanna Lohmans give deres bud på, hvorfor der skulle gå otte et halvt år, før skolelederens korthus væltede.

Du kan læse rapporten, som afdækker arbejdsmiljøet på Byhaveskolen, via nedenstående link.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.522 andre er allerede tilmeldt