Anmeldelse:

Kort og godt blev jeg meget klogere på DLD

Bogen er den første på dansk om sprogforstyrrelsen DLD med en god grundlæggende viden og brugbare konkrete råd til både forældre samt en bred vifte af professionelle.

Publiceret

Fakta:

Kort & godt om sprogforstyrrelsen DLD

Forfattere:  Kristine M. Jensen de López og Hanne B. Søndergaard Knudsen

200 kroner

100 sider

Serie: Kort & godt

Dansk Psykologisk Forlag

Vidste du, at man kan forvente, at der sidder en-to elever i hver klasse med DLD? At DLD kan være medvirkende årsag til, at et barn har udadreagerende adfærd eller trækker sig ind i sig selv? At DLD findes i alle sprog?

DLD står for Developmental Language Disorder, på dansk udviklingsmæssig sprogforstyrrelse, der i årtier har været anerkendt i andre lande, men først nu er ved at blive kendt i Danmark. ”Kort og godt om sprogforstyrrelsen DLD” er den første bog på dansk og i resten af Skandinavien, der specifikt omhandler DLD og henvender sig til en bred målgruppe lige fra forældre til professionelle, der møder børn med DLD i deres daglige arbejde.

Bogens første kapitler definerer diagnosen, årsagerne og hvordan DLD opdages. Herefter følger kapitler om sprogets dele, udredning og hvorfor DLD er svær at opdage. De sidste kapitler omhandler behandling af DLD, at vokse op med DLD og at skabe større fokus på DLD. Bogen afsluttes med en litteraturliste og mulighed for yderligere at dykke ned i emnet med udgivelser på både dansk og engelsk.

Jeg har tidligere varmt anbefalet udgivelser fra ”Kort & godt-serien”, hvilket også gør sig gældende for denne. Det kan være en kunst at fatte sig i korthed og ikke lade læseren sidde tilbage med ubesvarede spørgsmål. Jeg fik til fulde besvaret alle mine. Bogen er let og hurtigt læst og hvert kapitel er yderst relevant for et samlet overblik og forståelse af diagnosen. Som lærer er jeg særligt optaget af kapitlet om at vokse op med DLD. Her møder læseren via cases, børnehavebarnet Aksel og Louise fra 6. klasse, der begge er i sproglige og kommunikative vanskeligheder. I kapitlet præsenteres strategier til at støtte udviklingen af Aksels sprog, og tiltag der kan hjælpe Louise i skolen ligesom forældre- og søskendeperspektivet også bliver belyst.

Lige nu er jeg meget klogere på DLD og i besiddelse af en god grundlæggende viden og brugbare konkrete råd. Derfor er bogen anbefalet!