Anmeldelse:

Forstå og grib børns og unges invitationer

Anmelderen har med denne læst en god og grundig bog om at forstå og gribe børns og unges invitationer med henblik på et udvidet perspektiv på de trivselsudfordringer, der måske nogle gange forstås for snævert.

Publiceret

Fakta:

Fra symptomer til trivsel - At forstå og gribe børn og unges invitationer

Forfatter: Jørn Nielsen

400 kroner

296 sider

Akademisk forlag

”Fra symptomer til trivsel” henvender sig til en bred vifte af læsere: Psykologer, lærere, pædagoger, socialrådgivere, børne- og ungdomspsykiatere, studerende og andre fagprofessionelle, der ønsker at gøre en forskel for børn og unge i mistrivsel.

Bogens første del handler om ”trivsel i kontekst”, hvori blandt andet det grundlæggende mindset om børns og unges symptomer forstået som kommunikation og invitationer præsenteres. Den anden del: ”Forudsætninger for udvikling” omhandler de forskellige arenaers betydning for børns og unges udvikling og trivsel: Familien, dagtilbud og skole, kammerater og de sociale mediers indflydelse, men også biologien stilles der skarpt på. I den tredje og sidste del er omdrejningspunktet "indsatser og potentialer" i arbejdet med børn og unge i mistrivsel. Teorien underbygges bogen igennem af anonymiserede cases med børn og unge fra forfatterens egen praksis.

Forfatterens mål er ikke at undgå diagnoser, medicin eller pædagogisk støtte, men at skabe trivsel med afsæt i børns ”invitationer”. Invitationsbegrebet skal ses som et modsvar på at se symptomer snævert og som et udtryk for barnets begrænsede funktioner og kompetencer. ”Individualisering er ikke et skældsord”, skriver forfatteren i bogens forord: ”Problemet opstår, når de enkeltes symptomer forstås og håndteres adskilt fra de sociale forhold, de er indlejret i.”

”Fra symptomer til trivsel” er en læseoplevelse på knapt trehundrede sider, der ikke er læst på en eftermiddag, men når siderne er så velskrevne, indholdsmæssigt nuancerede og letforståelige, giver det mig som læser lyst til at læse bogen til ende. Bogens dele bygger på aktuel forskning om børns og unges trivsel og mistrivsel samt forfatterens mangeårige praksiserfaringer og giver mig, som lærer og PPR-konsulent, nogle nye spændende perspektiver, input til refleksion samt handlemuligheder i forhold til egen og mine kollegers praksis. Bogen er hermed varmt anbefalet!

Powered by Labrador CMS