Indkaldelse til generalforsamling Kreds 134

Generalforsamling i Djurs Lærerforening 11. marts 2024

Publiceret

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Mandag den 11. marts 2024 kl. 18.30

På Marienhoffskolen, Marienhoffvej 11A, 8550 Ryomgaard

- der serveres mad fra 17.30 – 18.15

Foreløbig dagsorden:

1 Valg af dirigent

2 Beretning

3 Regnskab

4 Indkomne forslag

5 Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer

6 Budget og fastsættelse af kredskontingent for 2025

7 Valg jvnf. § 8 i vedtægterne

8 Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget på den endelige dagsorden, skal i skriftlig form være kredsformanden i hænde senest kl. 10 den 1. marts 2024.

Overvejer du at stille op til kredsstyrelsesvalget, kan informationsfolder fås hos din TR eller ved henvendelse til Kredsen.

Endelig dagsorden fremsendes i henhold til vedtægterne, så den er på skolerne senest den 6. marts 2024.

Tilmelding til spisning via din TR, og for medlemmer, som ikke er tilknyttet en skole til 134@dlf.org / 86325766, senest 4. marts 2024 kl.10.00.