Anmeldelse:

Lad os så få de elever op af hullerne

Ét er at kortlægge elevers vanskeligheder med matematikken. Næste skridt må være at hjælpe dem med at overkomme de opståede huller. Det hjælper de to hæfter med.

Publiceret Senest opdateret

Fakta:

Fakta:

Plus, minus og gange

Division og positionssystemet

Forfattere: Lena Lindenskov med flere

24 sider i hvert hæfte

Kontakt udgiver for pris

Serie: Regnehuller

Dansk Psykologisk Forlag

Fra 2013 til 2020 er der i serien 'Matematikvanskeligheder' udkommet tre digre værker – rettet mod indskolingen, henholdsvis mellemtrinet og udskolingen – hvor den røde tråd er, at der i det matematiske landskab kan være truende huller af forskellig størrelse, som pågældende elev(er) enten ér faldet i, får brug for hjælp til at bygge bro over, eller gør klogest i indtil videre at gå uden om.

Jeg har haft fornøjelsen af at anmelde hele striben af lærer-bøger og har hæftet mig ved, hvor omfattende og dybtgående bestræbelser de vekslende forfatterteam alle gode gange tre har udfoldet for at nå hele vejen rundt i stoffet og desuden kortlægge elevers vanskeligheder med matematikken set fra snart sagt alle vinkler.

De netop udgivne hæfter fylder til gengæld ikke så meget, hverken hvad angår volumen eller indhold. De knytter sig til 'Matematikvanskeligheder' på mellemtrinet og rummer netop, efter forfatternes beskrivelse, aktiviteter og materialer til de kortlagte regnehuller.

I begge hæfter lægges op til, at nogle opgaver skal løses sammen med læreren – og der skal altså ord på – mens andre er beregnet på mere selvstændigt arbejde, eventuelt sammen med en makker.

I første hæftes behandling af plus og minus gøres der brug af centicubes og tallinje, og vi er for additions vedkommende en del sammen med talvennerne. Interessant er også hæftets fokus på en eventuel sammenhæng mellem addition og subtraktion. På de sidste otte sider om multiplikation får eleven tilbudt den strategi at dele regnestykkerne op i mindre bidder. Det er også her, der arbejdes med matematikholdige sætninger og regnehistorier

Det andet hæfte tager fat på division og kommer faktisk langt rundt i strategi og tankegang, alene ved på ny at formulere opgaven om antal borde/elever i klassen. Det undersøges ved hjælp af lommeregner, hvad der sker, når divisor er mindre end 1, ligesom division med rest præsenteres. Det afsluttende arbejde med positionssystemet kommer langt omkring og når således, med en vis inddragelse af konkrete materialer, at behandle potenser, kvadrat- og kubiktal, såvel som omsætning mellem enheder for vægt.

Et konsekvent og systematisk arbejde med ovenstående kunne nok lukke eller fylde et og andet regnehul. Når kortlægningen først er på plads, kan det kun gå for langsomt med at komme i gang med netop dét.

Powered by Labrador CMS