Anmeldelse:

Reflexterende matematikundervisning

Reflex er et stærk bud på et nyt matematiklærerbogssystem til indskolingen, som især er stærk på den mundtlige del og på reflektionen. Det har masser praktiske og kreative tilgange til matematiklæring og  stiller samtidig store krav til dem, som har mindre fokus på det mundtlige i undervisningen.

Publiceret Senest opdateret

Fakta:

Reflex til 1. klasse - elevbog, øvehæfte, taltavle og lærervejledning

Forfattere: Dorte V. Hansen, Anne-Christine Weber, Marie Proschowsky

Se alinea.dk/reflex for pris

Forlag: Alinea

Alle matematiklærebogssystemer vil rigtig gerne det samme – være den fulde læremiddelpakke, hvor der kun skal tilsættes matematikfaglig lærerekspertise og gode fysiske rammer til formidlingen for at sikre solid faglig læring. På det punkt adskiller det nye matematiklærebogssystem Reflex sig ikke, men læremiddelpakken er struktureret på sin egen måde og indeholder en del nye elementer.

Reflex til 1. klasse indeholder to elevbøger med tilhørende lærervejledninger, øvehæfte (på jysk: træningshæfte), taltavle, kalenderplakat og et websit med digitale ressourcer til undervisningen.

Systemet har en klar struktur. Alle kapitler indledes med en undersøgende aktivitet, der består af fire faser. En introtegning til fælles klassesamtale med fokus på elevernes forforståelse, en undersøgelsesfase, hvor eleverne skal arbejde med en problemstilling, en samtalefase hvor eleverne deler ideer og løsninger fra undersøgelsen og endelig en opsamlings og evalueringsfase hvor eleverne præsenteres for faglige begreber, som de har arbejdet med i kapitlet. Slutteligt skal eleverne tegne/notere faglige pointer til deres matematikrygsæk.

Websitet til Reflex indeholder samtalebilleder fra elevbogen til visning på storskærm i klassen. Samtalebillederne benyttes ved opstart af hvert kapitel. Websitet indeholder også faglige film til alle kapitler, som beskriver de matematiske begreber, der indgår. Der er også film med spilvejledninger og brug af forskellige hjælpemidler, GeoGebra-opgaver, selvrettende opgaver og redskaber til at eleverne kan lave deres besvarelser med lydoptagelser med mere.

Det gennemsyrer Reflex, at eleverne skal arbejde undersøgende og eksperimenterende. Den mundtlige del fylder også rigtig meget i forhold til mange andre matematiksystemer til indskolingen. Matematik er i Reflex et sprogfag, som Fælles Mål lægger op til. Det er helt klart en styrke, men vil sikkert også være en udfordring for lærere, som indtil nu i mindre grad har haft fokus herpå. Spil, praktiske aktiviteter og bevægelse har også en stor plads i Reflex. Og pragtfuldt med de mange korte film til introduktion.

De tre forfattere er alle praktiserende matematiklærere i indskolingen og nye som læremiddelforfattere. Indtil nu tegner systemet rigtig godt. Reflex er et stærk bud på et nyt matematiklærerbogssystem til indskolingen.