Anmeldelse

Strategisk pædagogisk ledelse
Strategisk pædagogisk ledelse

Ledelse, der skaber merværdi for børn og unge

Strategisk pædagogisk ledelse er en kunstart, man aldrig bliver færdig med at øve sig i.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Klaus Majgaard har med sin bog om strategisk pædagogisk ledelse givet ledere af pædagogiske læringsmiljøer et spændende og tankevækkende stillads til at understøtte ledelse hen mod deltagelsesveje for alle børn og unge.

Fakta:

Titel: Strategisk pædagogisk ledelse

Forfatter: Klaus Majgaard

Pris: 300

Sider: 158

Forlag: Dafolo

Bogen er bygget op over fem ledelsesdimensioner, man som leder skal kunne agere i: ledelse udad, ledelse opad, ledelse nedad, ledelse til siden og ledelse indad. Hver enkelt af de fem ledelsesdimensioner har sit eget kapitel, som er komponeret over den samme skabelon: Først et kort rids af ledelsesdimensionen, så en udfoldelse af det spændingsfelt, der knytter sig hertil.

Derefter bliver man som læser præsenteret for forskellige praksisfortællinger, hvor spændingsfeltet udfolder sig. Praksisfortællingerne er både genkendelige og tankevækkende. De rammer spot on på de udfordringer, man kan støde på i sit ledelsesarbejde, og er fortalt både levende og med respekt for kompleksiteten i opgaven.

Herefter præsenteres læseren for nogle greb, man kan bruge til at gebærde sig inden for ledelsesdimensionen og det deraf følgende spændingsfelt. Til sidst rundes hvert kapitel af med nogle praksisnære hverdagsøvelser, der både er brugbare, udfordrende og relevante: Ledelse udad handler om, at resurser og aktiviteter målrettes mod de indsatser, der skaber størst værdi i et børne- og ungeperspektiv. Det indebærer en balancering mellem forskellige perspektiver på offentlig værdiskabelse. Ledelse opad består i at skabe og udvikle mandat, som bakkes tilstrækkeligt op af opdragsgivere og relevante aktører og samtidig kan omsættes til brugbare konditioner i den faglige praksis. Det vil sige at udvikle et mandat og sikre sig legitimitet som leder. Ledelse nedad er at oversætte og konkretisere et politisk mandat til brugbare rammer for faglig praksis. Det skal forstås som en vej til at opdyrke de rette betingelser for, at en stærk faglighed kan opstå og blomstre i de pædagogiske miljøer. Ledelse til siden er at kitte og bygge bro i det tværfaglige arbejde i bred forstand. Her handler det om at kunne håndtere opbrud i grænsedragninger med henblik på at skabe afklaring og tydeliggøre formålet.

Ledelse indad betyder at udvikle sin evne til at se indad. Det kræver blandt andet, at man bevidst og kontinuerligt skaber rum for selvrefleksion. ”Samtidig med at vi leder udad, opad og til siden, så har vi også en indre arbejdsplads, hvor vi hver dag knokler for at forsvare os selv mod den usikkerhed, der følger med lederjobbet”.

Var man som læser i tvivl, kan man i bogen kun blive bekræftet i, hvor kompleks og mangfoldig ledelsesopgaven er. Jeg synes, Klaus Majgaard fanger det fint ind i sin afslutning: ”På den ene side tilegner vi os greb og færdigheder. På den anden side må vi af og til finde os selv i situationer, hvor vi må lære at leve med vores grundlæggende uformåenhed. At udvikle et realistisk og facetteret billede af sig selv som både dygtig og uformående er en tilbagevendende opgave for den modne leder”.

Jeg kan varmt anbefale bogen til professionelle, der arbejder med at skabe og udvikle de bedste miljøer for alle vores børn og unge. Det er en vigtig og velskrevet bog, der kan blive din følgesvend i kunsten at lede.

Powered by Labrador CMS