Læsevejledere i grundskolen – netværksmøde København

Torsdag 21. september 2023 kl. 12.30-16.00. Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V.

· Hvordan kan læsevejlederen understøtte arbejdet med skrivning?

Ved læsekonsulent Mimi Skovgård og læsevejleder Tina Kærgaard Floor

· CFU præsenterer nye og relevante materialer om læsning og skrivning

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Pris

Medlemmer 200 kr.

Ikke medlemmer 350 kr.

Yderligere information og tilmelding: https://www.laesepaed.dk/laesevejlederne-i-grundskolen/#tab-id-2