Fraktion 4 ved Lolland-Falsters Lærerforening holder generalforsamling den 21. april.

21. april 2022 kl. 11.00 på Kulturværket i Maribo.

21. april 2022 kl. 11.00 på Kulturværket i Maribo.

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  2. Godkendelse af forretningsordenen
  3. Godkendelse af endelig dagsorden
  4. Formandens beretning
  5. Fremlæggelse af regnskab
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af formand, 4 styrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 medlemmer til det forpligtende samarbejde
  8. Eventuelt

Evt. forslag til generalforsamlingen indsendes senest mandag den 4.4. til formand Dorthe Jørgensen.

Tilmelding til spisning i uge 13 (28.3 – 1.4) til Dorthe Jørgensen på mail doraage@post.tele.dk

Arrangementet er gratis.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Powered by Labrador CMS