"I de små klasser kalder de dig bøsse og homo, og så står jeg bare der og siger, hvad er der galt med det?", siger Aslak, der går i 9. klasse og er transkønnet og homoseksuel.

Ny undersøgelse: LGBT-elever mistrives i folkeskolen

Næsten fire ud af ti LGBTQ+-elever mistrives i folkeskolen, viser en undersøgelse. Aslak er transkønnet og homoseksuel, og selv om han har fået støtte fra lærere, ville han ønske, at den havde været tydeligere.

Publiceret

POLITISKE ANBEFALINGER FRA LGBT+ORGANISATIONER

  1. Årlig trivselsmåling af LGBTQ+ elevers trivsel i grundskolen ogpå ungdomsuddannelserne.
  2. Landsdækkende skolekampagne mod mobning og skældsord rettet modLGBTQ+-personer.
  3. Lovkrav om LGBTQ+-undervisning i grundskolen som en integreretdel af undervisningsmaterialet og pensumlister.
  4. Nedsættelse af arbejdsgruppe til fremme af en mere inkluderendeog mangfoldig skole.
  5. Læreruddannelsen skal indeholde viden om forskellige       kønsidentiteter og seksuelle orienteringersamt viden om forebyggelse af diskrimination. 
Kilde: Stop diskrimination i skolen LGBTQ+ elevers trivsel ogvilkår i grundskolen

Sf vil have normkritik i skolen oglæreruddannelsen

"Det er simpelthen ikke nok, at man i folkeskolen lærer, hvordanman kommer et kondom på en banan. Vi skal have seksualundervisning,der svarer til den virkelighed, børn og unge navigerer i.Normkritik og LGBT+ er nogle af de emner, der skal tages op iklassen", mener Astrid Carøe, der er ordfører for ligestilling ogLGBT+ i SF.

Partiet vil have seksualundervisning gjort obligatorisk ilæreruddannelsen og vil også på baggrund af LGBT+-undersøgelsen idag have undervisnignsministeren til at indkalde partierne tildrøftelser om, hvordan vi styrker LGBT+ elevers trivsel ifolkeskolen.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Uge Sex rykker online: Skoleledere opfordres til at skrive under mod kønsstereotyper 

Aslak går i 9. klasse og har altid vist, at han var transkønnet. Hans familie har også vidst det, selv om det tog lidt tid for dem at anerkende det. Den tætteste kammerat fik det at vide for tre år siden.  Og sidste år skiftede han navn på Facebook og dermed fik klassekammeraterne også klarhed. Men et par af lærere vidste det før alle de andre.

"Min lærer trak mig ud, fordi jeg var ukomfortabel i biologitimen. Og så havde vi en lang snak om det. Jeg sprang også ud for min idrætslærer, da vi var til skole-OL i roning. Lærerne anerkendte det hurtigere, end mine forældre", siger Aslak.

Men selv om han fik støtte af nogle lærere, så ville han have ønsket at lærerne i højere grad havde grebet ind, når andre elever i skolen gik til ham.

"Om vinteren i 7. klasse begyndte de at gøre grin med mit navn. De begyndte at sprede rygter. Det kan godt være, at det var sandt, det de sagde. Men de begyndte at snakke om mig uden at spørge mig til råds", siger Aslak.

Aslak ville gerne have haft mere støtte fra lærerne.

"Lærerne kunne holde øje med, hvad der skete. Folk kom hen til mig hele tiden og stillede spørgsmål hele tiden og jeg ville bare være i fred. Jeg ville gerne have, at lærerne forklarede, at selv om folk er anderledes, så skal de ikke mobbes", siger Aslak.

»Tænk, hvis der havde været en rollemodel på skolen dengang, som jeg kunne spejle mig i« 

Rapport: Mange LGBT+-unge er ensomme

I en ny rapport fra LGBT+ Ungdom fremgår det, at 37 procent af de adspurgte LGBTQ+-elever oplever at føle sig ensomme i skolen. Til sammenligning er det kun 6 procent af eleverne, at de føler sig ensomme i skolen i den nationale trivselsmåling.  Af rapporten fremgår også, at 55 procent af de adspurgte oplever, at de mindst én gang om dagen eller et par gange om ugen føler sig triste og kede af det i skolen. 64 % af adspurgte har selvmordstanker. 53 procent har udført selvskade, og 40 procent har en spiseforstyrrelse.

Politisk talsperson i LGBT+ Ungdom Nicolaj Laue Juhl synes, det er stærkt alarmerende tal, som samfundet ikke bør acceptere.

"Det handler om børn og unges liv. Jeg har været i kontakt med mange hundrede skoleelever, som fortæller mig, at de føler sig overset eller utrygge i det danske skoleskolesystem. Det kalder på handling".

Mere end 9 ud af 10 af de adspurgte oplever homofobiske og transfobiske skældsord i skolen, som f.eks. "bøsse", "lebbe", "homo", "tranny" eller "gay".

Den oplevelse kender Aslak også.

"I skolen bruger folk bare ordene som skældsord. I de små klasser kalder de dig bøsse og homo, og så står jeg bare der og siger, hvad er der galt med det?", siger Aslak.

44 procent af de adspurgte har oplevet at blive udsat for mobning eller diskrimination i skolen.

"Det viser med al tydelighed, at homofobiske og transfobiske skældsord er en omfattende udfordring i det danske skolesystem. Systematisk stigmatisering og diskrimination som denne, skal tages langt mere alvorligt, end hvad er tilfældet i dag", menerNicolaj Laue Juhl.

Ønsker mere undervisning i kønidentiteter

Han peger på, at der i skolen er brug for mere undervisning i forskellige kønsidentiteter og seksuelle orienteringer i skolen. Kun 23 procent af de adspurgte har lært om forskellige seksuelle orienteringer i skolen, mens kun 9 procent har lært om forskellige kønsidentiteter i skolen. "Det er meget bekymrende, at så få elever oplever at lære om forskellige seksuelle orienteringer og kønsidentiteter i skolen. Det betyder, at vi står med en generation, som stort ikke har lært om forskellige livsformer og identiteter. Det kan give os én af forklaringerne på den øgede mistrivsel blandt LGBTQ+elever samt det diskriminerende sprog og mobning mod LGBTQ+elever", lyder det fra Nicolaj Laue Juhl.

LGBTQIA* Hvordan underviser man i sex?