Klag over bladlevering

Problemer med bladleveringen?

  • Fagbladet Folkeskolen udkommer som månedsmagasin - se udgivelsesplan. Er du medlem af Danmarks Lærerforening, men oplever, at du ikke modtager bladet i din postkasse, vil vi bede dig klage her: Min side - Fagblad & publikationer (dlf.org)
  • Er du abonnent på bladet, men ikke medlem af Lærerforeningen, vil vi bede dig skrive en mail med oplysning om kundenummer, adresse samt, hvilket nummer af Folkeskolen, du mangler, til debitor@dlf.org
  • Modtager du fagbladet Folkeskolen i din postkasse, selvom du slet ikke er lærer eller abonnent, vil vi også rigtig gerne have besked, så vi kan sikre, at bladet i stedet omdeles til rette modtager. Send en mail med adresse inkl. postnummer og by til bladklage@dlf.org