Stylish 3D Calendar day nine 9. 3D illustration, 3D rendering.

Kalenderen på folkeskolen.dk

Disse arrangementer kan optages i kalenderen

Publiceret

Arrangementskalenderen er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris under 1000 kr. Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere - se folkeskolen.dk/annoncering

Hvis du vil have dit arrangement/møde optaget i kalenderen, så skriv til folkeskolen@folkeskolen.dk - til 'Til kalenderen på folkeskolen.dk' i emnefeltet. Angiv overskrift, kort beskrivelse af arrangementet, evt. sted for arrangementet, evt. pris samt evt. dagsorden/længere beskrivelse, evt. webadresse plus kontaktinformation.

Hvis arrangementet er målrettet en bestemt gruppe, fx tysklærere, børnehaveklasselærere eller specialundervisere, kan du bede om at få det optaget i et eller flere af Folkeskolens faglige netværk