Anmeldelse:

Når bøger skriver sig selv

Anmelderen har brugt 55 minutter på at skrive denne anmeldelse. Men kun seks minutter på at skrive en promt til at få ChatGPT til at formulere en anmeldelse. Sammenlign og døm selv...

Publiceret Senest opdateret

Fakta:

Chatbottens revolution - ChatGPT’s guide til sig selv og råd til det gode liv

Forfattere: Nick Allentoft og ChatGPT

120 kroner

102 sider

Forlaget Samfundssind

Jeg har netop læst efterskriftet til bogen 'Chatbottens Revolution – ChatGPT´s guide til sig selv og råd til det gode liv'. Selve bogen jeg har i hånden er pt. kun en udskrevet PDF, idet at bogen endnu ikke er kommet ud af trykken. Der står, at bogen er skrevet af Nick Allentoft i samarbejde med ChatGPT, men hvordan anmelder man sådan en bog? I praksis sidder jeg med et glimrende forord og interessant efterskrift skrevet af Nick Allentoft, resten er prompts (forespørgsler til ChatGPT) og svar fra ChatGPT. Jeg er sgu lidt i vildrede om, hvordan jeg skal vurdere sådan en bog, hvor hovedparten af indholdet er skrevet af en algoritme.

Here goes:

Jeg synes faktisk, at Nick Allentoft viser, at han at er god til disciplinen ”prompting”. Han definerer ofte omfang, målgruppe og er præcis i sine forespørgsler. Specielt kapitlet om truslerne, når kunstig intelligens udbredes, er reelt interessant og giver for mig nogle nye interessante perspektiver. Ligeledes er kapitlet om vejledning til undervisere brugbart, til trods for at jeg sad med en tættekam og ledte efter lus i håret. Præcis hér ville jeg gerne vise, at jeg var jeg klogere end en sprogmodel. Det lykkedes ikke, desværre. Heldigvis i det efterfølgende kapitel om et læringsforløb med verdensmål og ChatGPT, kunne jeg spotte en lidt ensformig didaktik, som kunne udfordres af en erfaren lærer. Pyha!

Enkelte steder i bogen reflekterer og beskriver Nick Allentoft sine overvejelser om de specifikke prompts. Det måtte der gerne være mere af. Som læser er jeg nysgerrig på bevæggrunden for forespørgslerne, og hvorfor han lige vælger de specifikke prompts, han gør. Ligeledes mangler jeg noget lim mellem kapitlerne. Det er for mig ikke intuitivt, hvordan jeg kommer fra at læse om opslag på sociale medier til det efterfølgende kapitel om ferieplanlægning. Jeg forestiller mig, at Nick Allentofts begrundelser for valg af prompts ligger i at vise læseren, hvor alsidige og interessante svar man kan få fra en algoritme i alle mulige kontekster.

Jeg tænker, at bogen er en slags gimmick og jeg er i tvivl om denne genre (hvor det er meget tydeligt hvad der er menneske, og hvad der er computer) bliver et hit. Jeg er dog ikke et sekund i tvivl om, at AI vil blive brugt i mange facetter af vores arbejds- og privatliv, hvilket bogen viser med al tydelighed.

Tid brugt på at skrive selve anmeldelsen 55 minutter.

Læs en AI-genereret anmeldelse af bogen her: