Anmeldelse:

Gavnlig kreativitet

Bogen viser hvordan pædagogisk personale kan lade sig inspirere af entreprenante tankegange uden at miste pædagogiske kerneværdier

Publiceret

Fakta:

Pædagogisk entreprenørskab

Forfatter: Mikkel Snorre Wilms Boysen

300 kroner

224 sider:

Akademisk Forlag

'Pædagogisk Entreprenørskab' handler entreprenørskab inden for den pædagogiske profession og det skal forstås bredt. Entreprenørskab indebærer at handle på muligheder og gode idéer, således at det får værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Dybest set handler det vel således om gavnlig kreativitet.

Der findes entreprenører indenfor alle professioner og samfundslag. Det nye opstår jo på grundlag af vores erfaringer gennem livet. Mennesket lærer noget hele tiden, men mennesker når længere med at realisere deres gode idéer end andre.

Indledningen fortæller historien om de pædagogiske pionerer og ildsjæle: Erna Drachmann åbnede landets første børnehave i 1871 inspireret af Fröbels tanker om pædagogik. Sofie Rifbjerg var inspireret af Maria Montessori og med til at starte en Montessori-børnehave i sin egen lejlighed i 1927 og Danmarks første sommerkoloni for behandlingskrævende børn. Hun udviklede også ideen om udflytterbørnehaver. Musikeren og rytmikudvikleren Astrid Gøssel var nyskabende inden for bevægelsespædagogikken og skrammologen John Bertelsen gjorde sig gældende inden for skrammel- og byggelegepladser. Skrammellegepladsen i Emdrup fra 1943 var verdens første og skabte international opmærksomhed. Musik- og teaterpædagogen Bo Schiøler på Vesterbro Ungdomsgård udviklede børne- og ungdomsmusicalgenren. Mange husker Kattejammerrock, én blandt mange sange fra Vesterbros Ungdomsgård.

Bogen rummer mange eksempler på, hvordan ideer og muligheder omsættes til virkelighed og opdeler entreprenørskab i forskellige kategorier. Økonomisk og socialt entreprenørskab i relation til velfærdssamfund bliver forklaret i et skema opdelt med både mål og succeskriterier. Fordele og ulemper bliver angivet.

Mikkel Snorre Wilms Boysens præsenterer en opsamling af erfaringer og refleksioner. At satse på det entreprenante i den pædagogiske dagligdag kan være et udmærket modspil til neoliberalismens krav om stram styring. Når forfatteren mener, at entreprenørskab generelt kan lukke for ulighed, konkurrence og neoliberalisme, er det nok at gå for vidt. Det kræver i al fald en snæver definition af, hvad der har værdi og er til gavn for mennesket.

'Pædagogisk Entreprenørskab' er underholdende på en indsigtsfuld måde. Den er let at læse og virker overbevisende i sit kreative budskab

Powered by Labrador CMS