Kandidat

Sanne Weisbjerg Vilstrup, Ballerup Lærerforening

1. suppleant: Tine Nørregaard Jacobsen Kreds 133
2. suppleant: Anja Modler Hedemann Kreds 80

Mit navn er Sanne Weisbjerg Vilstrup, og jeg genopstiller til hovedstyrelsesvalget 2023. Jeg er logopæd, ansat i PPR i Ballerup Kommune, hvor jeg ligeledes er tillidsrepræsentant, og sidder i kredsstyrelsen i Ballerup Lærerforening. Jeg er endvidere forperson i Logopædisk Forum.

Jeg stiller mit kandidatur til rådighed, da jeg fortsat mener, at landsledelsen i Danmarks Lærerforening skal afspejle alle foreningens medlemsgrupper!

Jeg vil med tæft og hjertet på rette sted vedholdende holde fanen højt for de mindre medlemsgrupper og det specialiserede områdes mange væsentlige og vigtige dagsordener. Medlemsgrupper, der ligeledes er med til at løfte og give bud på, hvordan vi kan skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og unge i folkeskolen samt der, hvor de har deres skole- og uddannelsesgang.

Som hovedstyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening vil jeg arbejde for:

Et effektfuldt samarbejde mellem PPR, skole og specialtilbud.

Vi skal undgå afspecialisering og anerkende speciallærernes erfaringer, viden og kompetencer som en vej til at løfte inklusionsudfordringen.

Positiv kommunikation, synlighed og respekt omkring mindre medlemsgruppers mange særegne områder og vilkår.

Et vedvarende fokus på alle medlemmers lønudvikling og ansættelsesvilkår, som matcher de respektive funktioners vilkår.

Kontinuerlige karrieremuligheder og kompetenceudvikling for alle medlemmer, der giver adgang til nye funktioner og retninger.

Stillere

Dorthe Larsen Bæk 133 • Henriette Lysgaard 143 • Heidi Sønderup 025 • Gitte Bischoff 068 • Lisbeth Vind 103 • Lene Møller Olsen 060 • Maria Berwald 145 • Anni Mackenhauer 153 • Lisbeth Fuglsang Christensen 131 • Friederike Neona Millie Bartholin 021 • Tine Nygaard Frisk 133 • Karina E. Vorret Meedom 121 • Jette Bach Lundgreen 068 • Ellen Bjerre Jensen 044 • Simone Møller Mårtensson 100 • Klaus Rømer 111 • Kell Najbjerg 127 • Iben Lykke Lindholm 121 • Bjarke Holm 021 • Hans Jørgen Franks 009 • Laila Knokgaard 068 • Lonni Vandborg 152 • Niels Christophersen 087 • Piet Mertz 021 • Lars Frøkjær 127 • Kit Kolding 054 • Hanne Nissen Sabalic 134 • Maria Schøler 159 • Kirsten Andersen 071 • Jane Holm Mogensen 151 • Christian Jørgensen 021 • Kathrine Mikkelberg 021 • Mai-Britt Bang 071 • Lotte Dahl-Vedel 153 • Heidi Møller Boesen 068 • Varinka Kierulff Boseman 060 • Karin Elmhøj Pedersen 044 • Inge Lise Knudsgård Nielsen 143 • Christina Voigt 133 • Berit Lauridsen 103 • Stine Andersen Boelt 133 • Janne Gotfredsen 060 • Anne Mette Svendsen 100 • Lene Kock 054 • Mette Hjarbæk 159 • Helle Märcher 044 • Vibeke Bang 112 • Jane Lindhardt Jensen 053 • Helle Leisten 014 • Ryan Ferdinandsen 021

Vil du ligesom jeg: De smås stemme – for det store fællesskab, så sæt alle dine 18 stemmer ved:

Sanne Weisbjerg Vilstrup – Ballerup Lærerforening, kreds 21.

Du kan læse mere om mit kandidatur på:

sanne-dinstemme.dk