Kandidat

Per Lundsgaard Breckling, Fredericia Lærerkreds

1. suppleant: Maja Gundermann Østergaard Kreds 100
2. suppleant: Kim Jørgensen Kreds 103

DLF er en af Danmarks stærkeste fagforeninger. Det er vi, fordi vi har et stærkt professionssammenhold, fordi vi er en troværdig samarbejdspartner, fordi vi har en høj organisationsprocent, og fordi vi altid argumenterer med baggrund i medlemmernes erfaringsgrundlag og den nyeste forskning. Vi har til stadighed fokus på vores medlemmers arbejdsforhold og arbejder via alle kanaler for at forbedre dem både centralt og lokalt. Dette skal vedligeholdes, forbedres og udvikles i den kommende hovedstyrelsesperiode. Derfor stiller jeg op igen for fortsat at kunne bidrage til dette med en viden og et blik fra og til kredsene i Esbjerg, Varde og Fredericia.

DLF har i denne hovedstyrelsesperiode forhandlet en arbejdstidsaftale A20/21 på plads, og realiseringen af denne har fyldt meget i DLF’s arbejde centralt og lokalt. Vi skal fortsætte og intensivere dette arbejde i den kommende tid, og bliver resultaterne ikke tilfredsstillende for vores medlemmer, så må vi genforhandle arbejdstidsaftalen. Helt enkelt.

Sammen om skolen har vist og viser til stadighed, at vi kan opnå mange resultater med en samarbejdende tilgang. Der vil komme flere løsninger på nogle af de organisatoriske og pædagogiske problematikker, der fylder på skolerne for elever, forældre og lærere. Det er dog ikke nok, vi skal fremover intensivere vores indsats for at få både Christiansborg og kommunerne til at forstå og til at investere i en folkeskole, der ganske enkelt er underfinansieret. Dette er folkeskolens største problem!

Jeg er klar til at fortsætte arbejdet med at forbedre medlemmernes forhold (i DLF, Lærernes Pension og Lærernes A-kasse) i en ny hovedstyrelsesperiode, hvis medlemmerne genvælger mig.

Stillere

Kate Kikkenborg Thøgersen 103 • Stig Bundgaard Andersen 100 • Janne Møller Madsen 112 • Niels Mølgaard Jepsen 100 • Søren Gylling Konradsen 112 • Jonas Edison Holm 112 • Walther Kastaniegaard 103 • Lea Marie Juel Korsgaard 100 • Peter Aaen 100 • Lene Langsig Hansen 103 • Brian Alslöw 112 • Allan Matthiesen 100 • Signe Nielsen 100 • Marianne Bondesen Rasmussen 100 • Lisette Uldall Juhl 100 • Lone Odgaard 100 • Michael Nørregaard Jørgensen 103 • Maria-Louise Rohde Pedersen 100 • Per Jørgensen 100 • Carsten Poulsen 100 • Susanne Kjerrumgaard 100 • Catharina Møbjerg Hansen 100 • Jonas Tauman 100 • Anders Holmgaard Jensen 112 • Helle Sohn 112 • Rasmus Vejen Jensen 112 • Bjarne Alsaker 103 • Stine Sejer Foged Olsen 112 • Lars Jytzler 103 • Lone Erlandsen 112 • Povl Wichmann Nielsen 112 • Siska Schjermer 112 • Carsten Bonde Jensen 112 • Hanne Lassen 100 • Thor Christiansen 112 • Tina Fink Kjærulf 103 • Allan Thomsen 112 • AnneDorthe Bank Florup Johnsen 103 • Hanne Kjeldsen 112 • Lisbeth Peytz 103 • Thomas Theilgaard Sørensen 100 • Lars Overgaard Larsen 100 • Karsten Munk Nielsen 100 • Katrine Siri Damkier 112 • Christian Ellekrog 112 • Mette Wichmann 112 • Line Illum Sørensen 112 • Lisbeth Lykke Christensen 103 • Flemming Lyhne 103 • Marianne Herlufsen 112