Kandidat

Palle Dons-Heltoft, Sønderborg Lærerkreds –

1. suppleant: Grethe Funch Pedersen Kreds 51
2. suppleant: Steen Bak Henriksen Kreds 80

Jeg stiller op til valget til hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening for Fraktion4 fordi:

Fraktion 4 i Danmarks Lærerforening er et stort fællesskab. Det bygger på et stort engagement og omfattende aktivitet i alle kredse rundt i landet.

- Synlighed om fraktion 4´s arbejde

- tæt samarbejde med kredsene

- gode rammer om det faglige, sociale og kulturelle arbejde

- klare rammer i foreningens love og regler

- større opmærksomhed fra ”Folkeskolen”

- fokus på pensionistlivet

er nogle af overskrifterne i det kommende arbejde i Fraktion 4.

Stillere

Kenneth Skau Jørgensen 091 • Nils Højsager 091 • Steffen Holm 050 • Ole Stisen 091 • Knud Bent Rasmussen 091 • Esben Jensen 091 • Knud Erik Jensen 134 • Jørgen Menne 091 • Irma Trebbien 080 • Jane Thude 095 • Hanne-Grethe Caspersen 054 • Jytte Smed 080 • Karin Frischmuth 104 • Elisabeth Abildgaard 013 • Kirsten Mostrup 050 • Anders Bondo Christensen 091 • Inger Bolander Simpnsen 153 • Gurli Kofoed 041 • Kirsten Morild Lorenzen 111 • Elin Mortensen 052 • Tove Krøger 041 • Jan Erik Olsen 051 • Ebbe Nørtved 053 • Birgith Møller Baagø 044 • Lars Lorenzen 093 • Jytte Byg 16 • Kirsten Sig Bethge 163 • Erik Eriksen Jessen 111 • Karen Mach Rasmussen 092 • Bitten Finnerup 092 • Vibeke Appel 093 • Lisbet Helweg Strachan 020 • Stine Preston 113 • Olga Skov 103 • Preben Huus 122 • Steffen Rasborg 091 • Ronald Leif Balle Jensen 033 • Doris Stengaard Villumsen 153 • Preben Vils Pedersen 12 • Jette Sulsbrück 023 • Per Rysbjerg 145 • Sonja Brauer Rasmussen 012 • Anne Marie Jørgensen 091 • Anne Møller Andresen 091 • Karin Margrethe Nielsen 131 • Annemette Heltoft 091 • Jens Jakob Skovmand 030 • Jørn Henrik Kokkendorff 133 • Kim Kristian Overbye 132 • Lars Storgaard Andersen 100

Det store faglige, sociale og kulturelle arbejde, der ydes i de enkelte kredse er utrolig vigtigt for de pensionerede læreres bibeholdelse af en faglig identitet som lærer. Derfor skal lærerforeningens og kredsenes arbejde for seniorerne gøres mere tydeligt og synligt.

Det bør være naturligt, at kredsene inddrager Fraktion 4’s bestyrelser i kreds-, tillidsmands- og medlemsmøder, når der er relevante emner for pensionisterne.

Fraktion4-bestyrelserne skal for kredsene være en bevidst del af kredsenes daglige arbejde.

Det er meget vigtigt at huske på, at det er de pensionerede lærere, der er lærerforeningens kulturbærende centrum.

De lærere, der nærmer sig pensionsalderen, skal opleve vores fællesskab, så de kan se, at Fraktion 4 er et vigtigt sted at være med og engagere sig i, når man bliver pensioneret.

Vi skal arbejde for gode og fleksible ordninger for lærere, der ser frem til en pensionisttilværelse.

Det store arbejde i hovedstyrelsen, i årsmødet og i kredsene er vores basis for at sørge for et godt og indholdsrigt pensionistliv i vores fællesskab som lærere. Det arbejde vil jeg gerne fortsætte og udbygge i de kommende år.