Kandidat

Niels Lykke Lynnerup, Herningegnens Lærerforening

1. suppleant: Lotte Kehlet Lundblad Kreds 127
2. suppleant: Frederik Røgen Noesgaard Kreds 122

Fokus på medlemmernes arbejdsliv

Jeg genopstiller, fordi jeg er meget motiveret for at fortsætte arbejdet med at skabe forbedringer i vores medlemmers arbejdsliv.

Vi skal i den kommende periode have et stærkt fokus på, hvordan vi skaber en bedre implementering af A20/A21, og hvordan vi styrker såvel den centrale som de lokale aftaler.

Inklusion er den største udfordring i folkeskolen. I en medlemsundersøgelse fra 2021 peger vores medlemmer på, at forberedelse og tolærerordninger er de vigtigste parametre for at lykkes med at give alle elever i klassen den undervisning, de har brug for. Her er medlemmerne eksperter – og det vil være mit fokus at styrke netop de to parametre. Økonomien spiller en helt central rolle, og vi skal overbevise politikerne om, at der skal investeres i folkeskolen og de andre områder, hvor vores medlemmer arbejder.

Der er også andre faktorer, der er med til at skabe et godt arbejdsliv. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø, kompetent og nærværende pædagogisk ledelse, dygtige kolleger, efteruddannelsesmuligheder, fleksibilitet i forskellige livsfaser med mere. Jeg vil se det som min opgave konstant at have blik for og forfølge de muligheder, der kan være med til at skabe forbedringer for medlemmerne.

For at opnå resultater er det afgørende, at vi fortsætter vores samarbejdende linje. Men "Sammen om skolen" er kun en succes, hvis det skaber konkrete, håndgribelige forbedringer, som kan mærkes af vores medlemmer. Jeg synes, at vi er på rette spor, men jeg er også opmærksom på meldingerne fra de medlemmer, som på nuværende tidspunkt langtfra oplever forbedringer. Hvis jeg bliver en del af hovedstyrelsen, vil jeg se det som min fornemste opgave at få alle med.

Stillere

Morten Mortensen 104 • Helene Vendelbo Frandsen 121 • Paw Christensen Hahne Blok 104 • Allan Vejrsø Bech 127 • Annette Vejs 121 • Thomas Sass-Abildgaard 121 • Marlene Bøgh 104 • Kristian Boe 121 • Lene Teglborg 127 • Henriette Due 121 • Helle Døj 127 • Erik Thykjær 121 • Esben Fahlberg 104 • Rikke Bang Poulsen 121 • Annette Rydder 121 • Susanne Nielsen 105 • Verner Baltzer 121 • Stefan Brændgaard 121 • Kirsten York Helms 121 • Julius Svendsen 104 • Tove Helbo 121 • Lisbeth Fomsgaard 127 • Mette Skov 122 • Rasmus Dahl Andersen 121 • Ole Højsager 122 • Karsten Jørgensen 127 • Vicki Dalsgaard 122 • Susanne Hausslein 122 • Karen-Marie Hald-Madsen 122 • Rasmus Kofod Pedersen 121 • Trine Vils 122 • Karen Wikenhauser 122 • Rasmus Christensen 105 • Bo Madsen 105 • Thomas Birch 127 • Torben Horshauge 121 • Michael Rich Hansen 105 • Betina Søblik Andersen 104 • Lisbeth Henriksen Blichfeldt 104 • Birthe Kubstrup 127 • Ole Winkel Pedersen 127 • Kristina Andersen 121 • Aske Bo Christensen 127 • Martin Ørum Jørgensen 121 • Lenette Trier Lauritsen 127 • Henrik Kølbæk 121 • Sabine Vibild 104 • Kirsten Busk 122 • Lone Hagelskjær 105 • Torben Voss 127