Kandidat

Mads Lerche Møller, Randers Lærerforening

1. suppleant: Morten Hellung Petersen Kreds 11
2. suppleant: Leif Plauborg Kreds 130

Vi skal øge fællesskabet ved at inddrage medlemmerne

Jeg har min daglige gang i folkeskolen og uddannelsesvejledningen og oplever et stort behov for at styrke tilknytningen til vores fælles forening. Jeg vil arbejde aktivt for at skabe mere dialog og vidensdeling mellem alle medlemsgrupper og få flere vinkler i de fagpolitiske dagsordener i hovedstyrelsen. Fællesskab og vedholdenhed er i min optik fremgangsmåden til at komme i mål med vores ønsker.

Mere tid til den enkelte elev. Klasselærerfunktionen må styrkes til fordel for både eleven, læreren og samarbejdspartnere. Vi skal have sænket klassekvotienten på alle årgange, da det vil give tiden til at tage hånd om den enkelte elevs inklusion i klassefællesskabet. Flere resurser til almenområdet via tolærerordninger, der kan højne læringen og skabe udvikling for alle.

Respekt for fagprofessionelle. En stærk fagpolitisk stemme er afgørende, når der er mange synspunkter i debatten. Vi må have genindført respekten for den professionelle dømmekraft.

Arbejdslivet tilpasses livsfaserne. En stemme på mig betyder mere støtte til nyuddannede og fokus på seniorordninger. Mulighed for fleksibilitet i de forskellige livsfaser er vigtigt, og derfor vil jeg arbejde for nye løsninger med fleksible arbejdsuger og færre timer i fastlagte perioder.

Attraktiv lønpakke. I OK24 skal vi have markante lønstigninger til alle og løfte medlemsgrupper med et lønefterslæb. Vi må have indført ret til videreuddannelse og kompetenceopfølgning.

En aktuel forening. Vi skal opleve konkrete fordele og et unikt sammenhold både på den enkelte arbejdsplads og i DLF. Giv din stemme til en kandidat, der vil give plads til alle.

Stillere

Inge Vinther Pedersen 137 • Michael Thinggaard 134 • Solveig Brus Mikkelsen 134 • Susan Hove 132 • Anders Aamann Jensen 134 • Mette Bragenholt Uttrup 133 • Asger Aabenhus 134 • Lotte Halkjær Povlsen 130 • Nana Dalsgaard 127 • Susie Østergaard 131 • Anja Bråten Møller 130 •

Jørgen Vester 143 • Hanne Isak 116 • Morten Sejr Fledelius Stisen 151 • Anne Marie Balslev 082 • Heidi Lykke Schøler 130 • Annemarie Løbner Christensen 095 • Per Svenninggaard 153 • Hanne Sørensen 134 • Louise Eiby 130 • Karina Meinecke 011 • Sophie Kirkegaard 134 • Kirsten Sund Nordlund 110 • Martin Bruun 112 • Sanne Iversen 100 • Klaus Glerup 127 • Christian Gjerløw Moesgaard 121 • Birgitte Kjærholm 134 • Inger Ødum 130 • Brian Aaberg Markussen 127 • Martina Frank 134 • Joan Birgitte Reenberg 011 • Stefan Nesheim 132 • Pia Madsen 130 • Mads Hauge 134 • Mads Christensen 130 • Jacob K. Kamper 068 • Anne Grethe Mathiasen 112 • Pia Foersom 130 • Anne Kathrine Skøtt 122 • Kim Leidecker-Ladefoged 050 • Berit Funch 134 • Ole Margon Madsen 127 • Ulrich Bjørn Reimann 130 • Per Lau Jacobsen 132 • Torben Svendsen 140 • Gitte Kolding Mortensen 121 • Morten Tværmose Andersen 130 • Jette Ravn Kristiansen 130 • Thomas Lynge Houmann 130

Powered by Labrador CMS