Kandidat

Lars Buur Holmboe

Lars Buur Søltoft Holmboe, Vejle Lærerforening

1. suppleant: Ravi Willesen Kreds 111
2. suppleant: Mads Museth Lund Kreds 92

Samarbejde skal bygge på stærke værdier

Mit navn er Lars, og jeg stiller op som kandidat til endnu en periode i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse. 

Som en del af DLF’s politiske ledelse vil jeg arbejde for, at lærere i hele landet bliver pædagogisk dygtigere til at løfte vores del af opgaven med at skabe en inkluderende folkeskole, og at vores arbejdsgivere bliver holdt op på deres ansvar for at give os de rammer og resurser, der giver os muligheder frem for at tage dem fra os. For at støtte op om dette vil jeg også arbejde for, at de mange gode medlemmer, der arbejder i folkeskolens støttefunktioner kommer endnu tættere på skolens fællesskab og praksis.

Danmarks Lærerforening skal fortsat være en stærk, bredt repræsentativ fagforening, som appellerer til, at alle medlems- og aldersgrupper føler sig repræsenteret af foreningen. Særlig fokus bør være på at give de unge kolleger en god indføring i lærerlivet og i en forening, de kan føle sig hjemme i, men også på, at det er værd at blive i foreningen, uanset om man er 30, 40, 60 eller senior. 

Jeg tror på, at det er afgørende at styrke sammenhængen i Danmarks Lærerforening, både på tværs af holdninger og lokale forhold, men også ved at styrke hovedforeningens sammenhængskraft med de lokale kredse. Indtil nu har jeg haft stor hjælp til det arbejde fra kredsene i Tønder, Sydslesvig, Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Kolding og Vejle, og jeg vil glæde mig til at bygge yderligere på det gode samarbejde, vi har bygget op, siden jeg blev stemt ind i hovedstyrelsen tilbage i 2021.

Samarbejde skal bygge på stærke værdier og principper. Kun, hvis de er på plads, har vi noget at byde på i et samarbejde med skolens parter.

Stillere

Lisette Maria Meyer 113

Birthe Mandrup Therkelsen 113

Lotte Malene Blichfeldt-Lauridsen 113

Birgitte Haaning Sigh 113

Søren Balle Rasmussen 113

Jonas Noack 163

Susanne Jansen 163

Henriette Nøiers Hesse 163

Lars Lahn 113

Mark Kromann Hemmingen 113

Line Dupont Christensen 113

Linne Freja Østergaard 113

Jane Lawaetz 113

Bente Blok Nielsen 113

Lisbeth Eichenwald Thomesn 113

Christine Lund Adelhardt 113

Maria Størup 113

Ane Mette Howard Grøn 113

Henrik Skotte Jensen 113

Lars Hildebrandt 092

Frank Bolding 092

Kira Borg 095

Helle Boysen Billund 111

Dorthe Ovesen 091

Peter Jensen 092

Sten Otterstrøm 091

Anne Hartig Weber 091

Nanna Birgitte Stryhn-Johnsen 091

Peter Lyck-Damgaard 091

Bjørn Jensen 093

Charlotte Lindtner 092

Camilla Nielsen 092

Rasmus Schrøder 092

Kim Mousten Vestergaard 095

Irene Nim Hansen 095

Hanne Mols Pedersen 113

Birgitte Nørgaard 113

Henrik Bitsch Jakobsen 095

Mads Museth Lund 092

Trine Lehd 113

Jesper Skovsbøl Rasmussen 093

Patrick Hjortshøj 113

Lars Kristian Andersen 113