Kandidat

Lars Busk Hansen, Lærerkreds Nord

1. suppleant: Tom Kærgaard Nielsen Kreds 159
2. suppleant: Dennis Møller Thomsen Kreds 152

En stemme på det gode lærerliv

Når vi styrker det gode lærerliv – så styrker vi folkeskolen. Det ved vi fra egne undersøgelser og fra forskningen. Arbejdet for det gode lærerliv har altid været afsæt for mit fagpolitiske arbejde. Det vil det fortsat være.

Derfor skal vi have fokus på:

At realisere det fulde potentiale i A20. Alle steder. Aftalen skal skabe en ramme, som sikrer en prioritering af arbejdsopgaverne, så der bliver balance mellem opgaver og resurser. At der prioriteres tilstrækkelig tid til forberedelsesopgaven.

At samarbejdet om udviklingen af skolen styrkes. Alle steder. Lærernes professionelle stemme skal inddrages på alle niveauer. Kun sammen kan vi gøre en god skole bedre.

At skolerne skærmes for konstant udefrakommende ”projektitis”. Alle steder. Det udvikler ikke skolen. Skolen og lærerne skal have arbejdsro, så lærere og ledelse på den enkelte skole kan styrke kvaliteten i undervisningen.

At efteruddannelsesmulighederne styrkes. Alle steder. Vi skal have en ret til efteruddannelse, hvor den enkelte får indflydelse på valg af efteruddannelse.

At der investeres i almenundervisningen. Alle steder. Inklusion er en smuk tanke og en god ambition for folkeskolens virke. Men det kræver, at rammevilkårene er på plads. Derfor skal der investeres i tolærerordninger, co-teaching og bedre muligheder for praksisnær PPR.

At arbejdsmiljøarbejdet opprioriteres. Alle steder. Vi skal arbejde systematisk i hele organisationen med at realisere foreningens arbejdsmiljøstrategi.

Vi skal bruge vores viden om det gode lærerliv, når vi lægger politiske strategier og arbejder for at udvikle folkeskolen og medlemmernes arbejdsvilkår. Du kan læse mere på larsbuskhansen.dk

Stillere

Janne Hagen Anthonisen 159 • Ulrik Laustsen 159 • Anders Ejstrup Hansen 159 • Christina Leer 159 • Anne Weirum von Lillienskjold 159 • Johnny Sørensen 159 • Peter Pedersen 159 • Maximillian Johann Pendlmayr 151 • Peter Jul Jensen 150 • Lise Kirkelund Lisbjerg 159 • Dorthe Petersen 159 • Ena Anderson 159 • Søren Kjær 159 • Ulla Winther 159 • Lotte Storgaard 159 • Kenneth Nielsson 159 • Palle Bendsen Mortensen 150 • Berit Møller 150 • Helle Berrmann 159 • Jakob Damgaard 151 • Gitte Lilholt 159 • Ulla Harvey Nielsen 151 • Mette Bay Velling 151 • Katrine Andersen 150 • Birgitte Albeck-Frandsen 150 • Mark Jewkes 159 • Pernille Johansen 151 • Klaus Johnsen 152 • Kristian Frost 151 • Klaus Bak Nielsen 152 • Morten Kamstrup Mikkelsen 152 • Mette Nielsen 150 • Bodil Kirk Almann Hansen 151 • Sten Brian Bach Frederiksen 150 • Jesper Jensen 150 • Brian Svenningsen 151 • Lars Schandorf Andreasen 150 • Dorthe Louise Hansen 151 • Teddy Bøgsted Sørensen 150 • Gitte Ravn Ørum 150 • Jan Philip Philipsen 150 • Dorte Carstens 151 • Betina Hollen Tofting 150 • Lise Steiniche 159 • Mads Christensen 159 • Rene Borup Dehn 159 • Marie Øbo Østrup 151 • Lene Nielsen 151 • Anne Dahl 159 • Karsten Ellehauge Bech 151 • Helle Weile Larsen 159

Powered by Labrador CMS