Kandidat

Kim Kirkegaard Zachariassen, Lærerkredsen for Køge og Stevns

1. suppleant: Pernille Bole Nørgaard Kreds 44
2. suppleant: Tanja Siiger Kreds 45

Publiceret Senest opdateret

Nyt blod, ny energi og større ambitioner

Vi fik Folkeskolens Nationale Overgangstest i stedet for Nationale Test. Vi fik Meddelelsesbogen i stedet for Elevplanen. Vi fik samtalepapiret ”Samarbejde om inklusion – et inspirationsmateriale” som løsning på den altoverskyggende inklusionsudfordring. Er det de resultater, du havde håbet på, eller er der måske brug for nyt blod, ny energi og større ambitioner?

Inklusion kræver massive investeringer

Inklusion var en spareøvelse, og mellemformer er et andet ord for det samme! Hvis inklusion nogensinde skal lykkes, kræver det blandt andet massive investeringer i:

- Efter- og videreuddannelse

- Tolærerordninger

- Skolens fysiske rammer.

- Inklusion er en trivsels- og investeringsdagsorden!

- A20 – alle skal med

A20 har medført bedre arbejdsforhold for mange af vores medlemmer. Den kommende hovedstyrelse skal arbejde målrettet på, at A20 skal slå fuldt igennem for alle medlemmer, og KL skal bringes til at forstå, at den bærer et ansvar for det samme! Alle medlemmer i alle kredse skal opleve en positiv effekt af A20!

Centralt aftalte forhold

Danmarks Lærerforening bør i alle overenskomstforhandlinger stille krav om centrale aftaler, der sikrer ordentlige arbejdsvilkår og et sundt arbejdsmiljø for medlemmerne. Vi skal blandt andet kæmpe for:

- Balance mellem opgaver og tid

- Sikring af forberedelsestiden

- Tid til alle opgaver i opgaveoversigterne

- Sikring af tid til AMR og TR.

Afskaf nationale test, og skær ned på prøver

Danske børn og unge mistrives som aldrig før. Jeg mener, at vi som forening bør stille os i spidsen for et opgør med præstationsræset, ligegyldige nationale test og et historisk højt antal af prøvefag.

Stillere

Anna Camilla Knutzen 044 • Bodil Årby 053 • Anita Dam 053 • Sunneva Pedersen 044 • Frederik Hevring Troulsen 045 • Jette Ravn 043 • Karla Lentz 053 • Pernille Carstensen 043 • Joan Krogh 043 • Steen Spanggaard 045 • Enes Kücükavci 043 • Christian Jensen 045 • Kasper Damborg-Larsson 043 • Tina Beck-Nilsson 043 • Maj-Britt Køppen 044 • Christina Barnekov Johansen 044 • Birgitte Christiansen 044 • Linda Mogensen 044 • Johnny Larsen 044 • Torben Storm 044 • Rikke Lynge 044 • Lotte Groth Nielsen 044 • Gitte Ankjær Petersen 045 • Jimmy Mortensen 045 • Louise Rasmussen 045 • Martin Yde-Andersen 044 • Henrik Jensen 044 • Niels Kruuse 044 • Mikkel Christensen 044 • Jonas Lindhardt 044 • Rikke Harling 044 • Henriette Juul Nielsen 044 • Kim Heller 044 • Helle Loch Nyboe 045 • Claus Juul Jensen 045 • Sebastian Thoms Christensen 093 • Pernille Tofte Johannesen 131 • Helle Møller 053 • Lenette Lykke Bruun-Jeppesen 121 • Maria Lise-Lott Therkildsen 050 • Trine Karred Larsen 122 • Ulla Bodekær Jacobsen 044 • Pia Christina Tengstedt Kunnerup 044 • Heine Rasmussen 044 • Peter Bilde 044 • Randi Stokholm Hansen 053 • Lone Varming 053 • Søren Rytter Johansen 053 • Anita Rathje 053 • Lasse Guldager Lyngkær 132