Kandidat

Jacob Svejstrup, Viborg Lærerkreds

1. suppleant: Jesper Hauerholt Jeppesen Kreds 143
2. suppleant: Anni Østergaard Bleicken Kreds 140

En stemme fra virkeligheden

Jeg er lærer på Bjerringbro Skole og har været det i 25 år, heraf tillidsrepræsentant for mine kolleger i 17 år. Jeg genopstiller til hovedstyrelsen, fordi det er vigtigt med repræsentation af lærere, der er tæt på skolens hverdag. Det er jeg.

Jeg kender den hverdag og den virkelighed, alle, der arbejder i folkeskolen, oplever. En hverdag præget af lærere og børnehaveklasselederes personlige og faglige engagement og vilje til at gøre en forskel for hver enkelt elev, men også en hverdag præget af et urimeligt arbejdspres, manglende tid til forberedelse, for mange undervisningstimer og ikke mindst mangelfulde eller fraværende løsninger på inklusion. Jeg vil fortsat arbejde for, at vi tager de næste og væsentlige skridt for at forbedre vores arbejdsvilkår.

Medlemmernes hverdag skal altid være omdrejningspunktet i vores politiske arbejde. Derfor skal vi heller ikke være tilfredse med folkeskolen, som den ser ud i dag, men fortsat og målrettet søge indflydelse på folkeskolens udvikling gennem saglig argumentation og stillingtagen. Det er vi forpligtet på at gøre som et samlet DLF, både centralt og sammen med medlemmerne på de enkelte arbejdspladser. Til gavn for elever såvel som lærere.

Vi tager medansvar for folkeskolen, og således må vi også insistere på, at vores arbejdsgiver lever op til deres ansvar for, at arbejdstidsaftaler og arbejdsmiljøloven overholdes. At kommunernes økonomi er presset, fritager dem ikke for at sikre en ordentlig balance mellem de krav og opgaver, der stilles og de ressourcer, der stilles til rådighed.

Alle medlemmer af Danmarks Lærerforening skal mærke, at deres fagforening er nærværende og skaber værdi for både dem og fællesskabet.

Stillere

Susanne Mortensen 086 • Berit Stæhr Gregersen 140 • Jeppe Høilund Damsgaard 140 • Ulla Bisgaard Kristensen 140 • Kenneth Gaardsdal 140 • Lise Astrup 140 • Birthe Bjerre Gravgaard 140 • Søren Lynggaard Jensen 143 • Pia Maria Petersen 140 • Christina Madsen 140 • Susanne Thomsen 140 • Flemming Leif Johansen 140 • Lone Korre Dissing143 • Karsten Overgaard Løndal 140 • Lone Magda Westergaard 140 • Kirstine Methea Maarbjerg 140 • Lone Roesholm 140 • Christina Hornshøj Riisgaard 140 • Ghita Meyer Eriksen 140 • Karsten Kania Pietraszek 140 • Susanne Betina Fisker 140 • Egon Thesbjerg 140 • Søs Navntoft Staun 140 • Mette Agerbo 140 • Henrik Lisby 140 • Malene Sonne Pallesen 140 • Martin Borup 140 • Flemming Nørgaard Amby 140 • Jesper Nørgaard 143 • Michael Corydon-Mouridsen 143 • Line Bligaard Tieren 143 • Sofie Mortensen Degn 143 • Thure Evaldsen 143 • Lone Clemmensen 086 • Søren Lyngklip Strøm 127 • Søren Østrup 143 • Kim Bang Mose 127 • Jacob Axelsen 011 • Jeanette Winther 140 • Birgitte Sefland Sand Pedersen 143 • Grith Jost 143 • Anne Halkjær 140 • Brian Dalsgaard 140