Kandidat

Henrik Juul Nielsen, Horsens Lærerforening

1. suppleant: Carsten Bjødstrup Nielsen Kreds 116
2. suppleant: Frank Møller Larsen Kreds 131

Publiceret Senest opdateret

Alle Skal Med

Jeg stiller op til hovedstyrelsen med tre mærkesager:

- Sikring af tilstrækkelig kommunal økonomi til folkeskolen.

- Der skal afsættes den nødvendige tid til forberedelse og efterbehandling af undervisning.

- En stærk fagforening, som er nærværende og værdifuld for alle medlemmer.

Der er gode takter i folkeskoleudspillet, men uden sikring af tilstrækkelig kommunal økonomi kan folkeskolen ikke realisere de gode intentioner, blandt andet tolærerordninger, mere praktisk undervisning og stærkere fællesskab i klassen.

Vi skal arbejde for rammer, der understøtter lærernes arbejde. Alle elever skal have det rette undervisningstilbud. Samtidig skal lærerne kunne holde til et helt arbejdsliv. Der skal skabes bedre balance mellem opgaver og tid. Her er sikring af den nødvendige tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen af vital betydning. Lærerens andre opgaver skal hænge sammen med mængden af undervisning.

Samarbejde og dialog har skabt momentum, hvor DLF er med til at skabe forudsætningerne for, at folkeskolen er og fortsat skal være en altafgørende faktor i vores velfærdssamfund. Vi skal fortsætte med at søge indflydelse gennem arbejdet i Sammen om skolen, men DLF skal samtidig markere sig, når det er påkrævet.

Vi skal fortsat være en stærk og respekteret fagforening. Det kræver, at vi kan tiltrække unge lærere og fastholde nuværende medlemmer. Alle medlemmer skal opleve det lokale kredskontor som deres og samtidig opleve DLF og den lokale kreds som nærværende og værdifuld.

Stillere

Torben Gejl Kristensen 131 • Cathe Agerbo Brunsgaard 110 • Peter Ravn 134 • Kasper Væver 116 • Louise Hegelund 110 • Stine Bruus Sørensen 110 • Pernille Eiler Hem 131 • Henrik Steffens 132 • Lone Degn 110 • Laila Mikkelsen 110 • Annette Værum Hinkbøl 131 • Morten Dalsgaard 132 • Stine Korsbak 110 • Karina Beringer 110 • Morten William Pedersen 110 • Ida Pinnerup Thomasen 110 • Lotte Rosenmeyer 110 • Niels Kristian Bech Jensen 134 • Karina Olsen Kirkmand 110 • Helle Lønbek Hansen 110 • Tine Holst Jensen 116 • Benedikte Skov 116 • Pia Madsen 116 • Rita Filbert 116 • Marianne Haugaard Christensen 110 • Bo Bårris Petersen 110 • Kasper Bjerregaard Jensen 110 • Jesper Brøchner Gravesen 116 • Mette Damgaard Andreasen 116 • Tim Dam 110 • Ulrik Mikkelsen Hansen 116 • Trine Falck Steen 132 • Lisbeth Bøwes 134

DLF er alle medlemmer, og alle medlemmer er DLF.