Kandidat

Gitte Mailand

Gitte Mailand Jensen, Odense Lærerforening

1. suppleant: Niels Munkholm Rasmussen Kreds 82
2. suppleant: Jane Bodilsen Kreds 143

Publiceret Senest opdateret

Det skal opleves som en værdi for alle pensionister at være i Fraktion 4

Jeg er næstformand i fraktion 4 i Odense Lærerforening, medlem af fraktion 4 Fyn og årsmødedeltager. Jeg er aktiv i start af en lokal forening under Faglige Seniorer. Mange års erfaring som tillidsrepræsentant, styrelsesmedlem og næstformand i Odense Lærerforening skal i hovedstyrelsen aktivt bruges til gavn for fraktion 4. Jeg vil bidrage med positive relationer og et vedholdende konstruktivt arbejde:

En landsdækkende vejledning for fraktion 4: I den skal alle indsatser i fraktion 4 beskrives. De sociale, de fagpolitiske initiativer og en overenskomst for pensionister. Alle skal kunne læse, hvad fraktion 4 arbejder for.

Vigtigt at slutte sit arbejdsliv positivt: Faglig klub skal afholde møder for kommende seniorer med fokus på seniorpolitik. Fraktion 4 skal være aktive i dette arbejde.

Et samlet fællesskab i fraktion 4 med betydning for hver enkelt: Udvikling af tydelig kommunikation. En aktiv platform på Folkeskolen.dk for fraktion 4 med informationer og drøftelser. At samarbejdet med Faglige Seniorer styrkes centralt og lokalt.

Pensionerne skal fastholde deres værdi: For overenskomstpensionister vil jeg holde øje med forrentningen i Lærernes Pension. For tjenestemandspensionisterne vil jeg arbejde for fuld procentregulering af pensionen ved overenskomstfornyelser på statens område.

Stillere

Peter Seeberg 082 • Hildur Louw 082 • Henrik Poulsen 020 • Hanne Arndt 082 • Kaja Eggers Rasmussen 021 • Helen Sørensen 121 • Kay Petersen 080 • Kurt Kristensen 082 • Lars Sørensen 011 • Mikkel Schafer 082 • Torben Møller 086 • Birte Merete Bødker 082 • Else Jørgensen 082 • Gert Louw 082 • Lars Overballe 133 • Alice Kehlet 082 • Lene Mygenfordt 082 • Ole Larsen 082 • Lene Junker 082 • Erik Schmidt 082 • Bodil Nielsen 082