Kandidat

Dorthe Krejlgaard Nielsen, Århus Lærerforening

1. suppleant: Regin Øster Kreds 137
2. suppleant: Vivi Gottlieb Larsen Kreds 131

Mærkesager

Lærernes professionalisme

Læreruddannelsen og folkeskolen

Ny i job

Det lange arbejdsliv

Rammerne til at udøve pædagogik, til at danne, uddanne og opdrage eleverne, skal være til stede i vores hverdag. Vores professionelle råderum er essentielt for den gode undervisning. Derfor vil jeg arbejde for flere tolærertimer, så det inkluderende klasserum ikke giver læreren moralsk stress. Desuden skal den digitale pædagogik udfordres, forbedres og kombineres med analog undervisning. Det kræver forberedelsestid.

På læreruddannelsen skal der være et tættere samarbejde mellem uddannelse og folkeskole. Derfor skal uddannelsen styrkes i sammenhængen mellem teori og praktik. På skolerne skal de studerende mødes af uddannede praktiklærere, der ligeledes er synlige på læreruddannelsen. For at kunne give de studerende en fyldig praktik-feedback, er det fundamentalt, at skolerne har økonomisk råderum til tid til vejledning.

Gode lærerstartsordninger på alle skoler er vigtigt. Der skal organiseres mentor- og erfaringsgrupper til de nye lærere i både skole- og kredsregi. Jeg mener, at de tillidsvalgte på skolerne har en vigtig opgave som nære kollegaer og rollemodeller for nyansatte.

Når du og jeg skal holde til et langt og godt arbejdsliv, mener jeg at kompetenceudvikling, bedre mulighed for optjent frihed og udvidet forsikring er absolut nødvendige, for at både krop og sind kan holde sig skarpe.

Stillere

Frederikke Moesgaard Christiansen 133 • Mie Søndergaard Nielsen 133 • Tina Glavind Laursen 133 • Lene Bank Mortensen 127 • Anne Thidemann 133 • Frederik Holm Koch 133 • Simon Vraa Peter Nielsen 133 • Tue Møller Andersen 133 • Pia Kofoed 133 • Lotte Drejer 133 • Rasmus Dam Kristoffersen 133 • Rikke Dalgaard Bach 133 • Anne Dorte Gaardbo 133 • Henrik Petersen 133 • Hans Jørgen Nim 133 • Jesper L. Jørgensen 133 • Marie Louise Berner 133 • Simon Hedegaard 133 • Jasper Bøgehave Madsen 133 • Helene Skipper Jensen 133 • Torben Øllgaard Jakobsen 133 • Signe Tradsborg Møller 133 • Stine Eriksen Gissel 133 • Lise Staun Kranz 133 • Ditte Skovmøller 133 • Kate Mogensen Lyhne 133 • Lars Korsholm Bojesen 133 • Torry Møller Andersen 133 • Trine Rohde 133 • Karoline Harmuth Nielsen 133 • Signe Resbo 133 • Søren H. Hansen 133 • Arne Krogsgaard 133 • Troels Søgaard Pedersen 133 • Thorkil Bjerrum 133 • Bjarke Fredberg 133 • Flemming Pedersen 133 • Dorthe Ryom Fisker 133

Følg mig på

- Facebook

- LinkedIn

Om mig: Lærer på Viby Skole i Aarhus, meningsdanner, kandidat i pædagogisk filosofi, styrelsesmedlem i Århus Lærerforening siden 2020 og generelt helt tosset med fagpolitik