Kandidat

Anders Kildahl Juul, Københavns Lærerforening

1. suppleant: Thomas Poulsen Kreds 011
2. suppleant: Sussie Johansen Kreds 011

Arbejdsmiljø, indflydelse og styrket specialundervisning

Jeg har været lærer i 11 år på en specialskole, tillidsrepræsentant i otte år, kongresdelegeret i fem år og er medlem af Københavns Lærerforenings bestyrelse.

Specialskoler og undervisning

Jeg er lærer på en specialskole. Derfor har jeg stor viden og konkret erfaring fra klasselokalet om specialskolelærernes vilkår og om specialundervisning. Der er kun én folkeskolelov, den gælder også for specialskolerne. Alle børn har ret til det rigtige skoletilbud.

Specialskolerne er presset af kommunernes økonomi. Men besparelserne på specialområdet presser også de almene folkeskoler. Derfor skal vi investere i folkeskolen.

Samarbejde

Resultater når vi bedst i samarbejde. Vi skal være med omkring bordet, når der tages beslutninger, der vedrører folkeskolen. Derfor bakker jeg op om "Sammen om skolen". Vi skal også styrke samarbejdet mellem kredsene og kommunerne lokalt på skolerne mellem lærerne og ledelserne. Vi skal blandt andet gennem kompetenceudvikling styrke lærernes indflydelse på skolens udvikling og styrke undervisningen.

Indflydelse

Lærernes mulighed for indflydelse på foreningens udvikling og politik skal styrkes. Alle medlemmer skal kunne genkende deres hverdag i foreningens politik. Fordi foreningens styrke er alle vores medlemmer og vores evne til at organisere medlemmerne.

Arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljøet i folkeskolen kan være hårdt. Mange lærere er presset på tid til forberedelse og opgaver. Vi skal arbejde for, at alle lærerne kan holde til et helt arbejdsliv i folkeskolen. Det gælder den nye lærer, der skal have en god start, og den erfarne lærer, der skal have en god afslutning på arbejdslivet.

Stillere

Rasmus Schou 011 • Mikkel Eriksen 011 • Kasper Gudmand Jakobsen 011 • Bjarke R. Holmberg 011 • Kristoffer Ødorf 011 • Filip Nicolaisen 011 • Tana Kocyigit 011 • Susanne Mølgaard Sandberg 011 • Marianne Ahrenkiel Nielsen 011 • Marie-Cecilie Rosenmeier 011 • Morten Juncker Eriksen 011 • Sarah Thylgård Johansen 011 • Lars Lardizabal Madsen 011 •

Mansoor Ali 011 • Emilie Børglum 011 • Teit Voss 011 • Katrine Lunøe Juul 012 • Søren Køhlert Jacobsen 011 • Morten May Petersen 011 • Cecilie Guldbrandsen 011 • Jasper Rosenberg Henriksen 011 • Anne Weis Kjelgaard 011 • Anette Bergmann Ekelund 011 • Maria Niemann 011 • Victoria Waldorff Pedersen 011