Anmeldelse:

Relationel grønspættebog

Med udgangspunkt i et konkret skoleudviklingsprojekt, serveres pædagogiske guldkorn og faglig stolthed for læserne.

Publiceret

Fakta:

Sensitivering af organisationer - Psykologisk tryghed, resonans og ledelse

Forfattere: Jens Linder, Jesper Gregersen og Anne Linder

393,75 kroner

192 sider

Forlag: Dafolo

Sensitivering af organisationer tager udgangspunkt i et udviklingsprojekt på Mølleholmskolen i Høje-Taastrup Kommune. Her har de tre forfattere, som  kommer fra Dansk center for ICDP (International Child/Caregiver Development Program), arbejdet med at implementere en relations– og ressourceorienteret pædagogik. Visionen var “at massere ICDP ind i væggene”. 

Sensitive organisationer løfter de pædagogiske miljøer til et sted, hvor den professionelles dømmekraft er i højsædet og de professionelle har et fælles teoretisk fundament, fælles begreber og fælles modeller til at styrke en inkluderende skole og skabe læringsmiljøer med tryghed og vitalitet.

De teoretiske refleksioner over udviklingsprojektet forenet med beskrivelser af konkrete praksisser og de anvendte modeller er bogens fundament. Bogen bliver hermed at indblik i, hvordan man helt konkret kan arbejde med skoleudvikling på en bæredygtig og respektfuld måde. En af bogens gennemgående pointer er, at ledelse i en pædagogisk praksis altid bør sigte mod at styrke udviklingen af den psykologiske tryghed i organisationen for herigennem at skabe mulighed for, at læringens drivkraft kan opstå i det daglige samspil mellem voksne og børn.

Forfatterne har fire centrale teoretikere, de lægger til grund for bogen: ICDP-programmets ophavsmand Karsten Hundeide, Jody Hoffer Gittel med hendes begreb relationel koordinering, Amy Edmondson med hendes begreb om psykologisk tryghed og Ralph Stacey med hans kompleksitetsteori. Sammenfletningen af de fire teoretiske perspektiver er forfatternes teoretiske ophæng.

ICDP-programmet, som er et sensitiveringsprogram, har gennem de sidste 20 år spredt sig mere og mere i Danmark, hvor professionelle har uddannet sig med henblik på at styrke deres professionelle dømmekraft. Grundtanken i ICDP-programmet er at en relations – og ressourceorienteret tænkning er en forudsætning for at kunne opbygge gode relationer, hvilket kræver et vedvarende fokus på refleksion over egen praksis, så den professionelles dømmekraft kan få gode vilkår til at trives og bruges.

Om man er leder eller medarbejder i skolen, er der guldkorn at hente

Bogen er, som forfatterne skriver det, tænkt som en “relationel grønspættebog” som pædagogiske ledelser kan bruge i arbejdet med at styrke den sensitive organisation og dermed styrke en professionsforståelse der rummer både et individ – og et systemisk perspektiv. Den henvender sig til professionelle i pædagogiske læringsmiljøer som er interesseret i, hvordan man kan styrke arbejdet med inklusion ud fra et ressource– og relations orienteret perspektiv.

Det er både interessant, relevant og inspirerende at læse bogen. Om man er leder eller medarbejder i skolen, er der guldkorn at hente til arbejdet med den professionelle dømmekraft og måske også den faglige stolthed. Og er det i bund og grund ikke også derfor vi arbejder i skolen? Vi vil gerne gøre en forskel for børn og unge. Jeg kan varmt anbefale bogen.