Indkaldelse til generalforsamling i Den faglige forening Håndværk og Design

Lørdag d. 21. maj kl. 10:30 i ”Den gamle By”, Århus

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen:

 • Valg af dirigent
 • Vedtagelse af forretningsorden
 • Formandens beretning
 • Regnskab
 • Indkomne forslag
 • Prioritering af indsatsområder
 • Fastsættelse af lokalforeningernes rådighedsbeløb
 • Fastsættelse af vederlag/ godtgørelser
 • Kontingentfastsættelse
 • Budgetoversigt for indeværende år
 • Valg
 • Evt.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

På valg:

 • Karsen Bjerregaard
 • Torben Grøn
 • Birgit Pedersen


Forslag til bestyrelseskandidater fremsættes via lokalforeningerne skriftligt til formanden senest en måned før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt gennem lokalforeningerne til formanden, senest tre uger før generalforsamlingen.

Læs om de opstillede kandidater på foreningens hjemmeside.

Efter generalforsamlingen byder foreningen på en let anretning. Kl. 13 er der rundvisning i ”Den gamle By”.

Generalforsamlingen afvikles under hensyntagen til gældende coronarestriktioner. Af hensyn til forplejningen samt rundvisningen, skal der tilmeldes til arrangementet på foreningens hjemmeside senest d. 1. maj 2022.

https://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/2022-generalforsamling/

Følg med på hjemmesiden.

Powered by Labrador CMS