Herningegnens Lærerforening afholder generalforsamling

Fredag den 10. marts 2023, kl. 16.30 i MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, Herning

Foreløbig dagsorden:

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

1. Valg af dirigent

2. Forretningsorden for afvikling af generalforsamling

3. Kredsstyrelsens beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Kredsstyrelsens forslag til ændring af vedtægter

7. Fastsættelse af medlemsbidrag. Herunder fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsen m.fl.

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal være kredsformanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden udsendes 5 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der traditionen tro socialt samvær med middag.

Bindende tilmelding og symbolsk betaling (100 kr.) for middag til din TR eller til 121@dlf.org senest 28.2.2023.

Spisning forventes at blive ca. kl. 19.00

Powered by Labrador CMS