Generalforsamling i Den faglige forening Håndværk og Design

Lørdag d. 22. april kl. 10:30 på læreruddannelsen i Jelling, Stationsvej 4, 7300 Jelling

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Vedtagelse af forretningsorden

3. Formandens beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Prioritering af indsatsområder

7. Fastsættelse af lokalforeningernes rådighedsbeløb

8. Fastsættelse af vederlag/ godtgørelser

9. Kontingentfastsættelse

10. Budgetoversigt for indeværende år

11. Valg

12. Evt.

På valg er:

· Irene Egeskov Andersen

· Wisti Pedersen

· Pia-Vera Mølgaard

· Rune Johansen

Forslag til bestyrelseskandidater fremsættes via lokalforeningerne skriftligt til formanden senest en måned før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt eller gennem lokalforeningernes repræsentanter til formanden, senest tre uger før generalforsamlingen.

Læs om de opstillede kandidater på foreningens hjemmeside.

Efter generalforsamlingen byder foreningen på en let anretning på Cafe Sejd.

Kl. 14:30 er der rundvisning i Monumentområdet, hvor vi hører om Jellings historie.

Af hensyn til forplejning og rundvisning, er der tilmeldingsfrist til arrangementet på foreningens hjemmeside senest d. 1. april 2023.

Følg med på hjemmesiden.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Powered by Labrador CMS