Anmeldelse:

Anbefalelsesværdig og praksisnær bog om co-teaching i en dansk skolekontekst

Bogen forholder sig teoretisk og forskningsbaseret til begrebet co-teaching, men er primært en praksisnær og grundig håndbog i brugen af co-teaching i udviklingen af inkluderende læringsmiljøer i skolen.

Publiceret Senest opdateret

Fakta:

Fra en, til to, til co-teaching -  Sådan kommer du i gang med af co-teache

Forfattere: Trine Bjerg og Rikke Bach

299 kroner

232 sider

Forlag: Pressto

Hvordan kan skolen møde alle børn og være det bedste sted for alle børns læring og sociale udvikling? Ét svar er co-teaching, hvilket er omdrejningspunktet i Fra en, til to, til co-teaching. Bogen er blandt andet baseret på forfatternes udviklingsarbejde i Gladsaxe Kommune med at udvikle og realisere co-teaching på en række folkeskoler. Der er også fundet inspiration ved besøg på amerikanske skoler.

Efter forord og indledning præsenteres læseren i første kapitel for co-teaching som samarbejdsmetode. Herefter følger kapitler om, hvem der kan co-teache, erfaringer fra USA og Danmark, samarbejdet og planlægning og evaluering af undervisningen. I det sjette kapitel beskrives seks tilgange i co-teaching, og hvad man skal være opmærksom på i forhold til hver enkelt af dem. De sidste tre kapitler omhandler inkluderende læringsmiljøer, specialpædagogik i almenundervisningen og ledelse af co-teaching. 

Bogens illustrationer, modeller og skabeloner findes desuden bagerst i bogen og kan også hentes i A4-versioner til print via forlagets hjemmeside.

Fra en, til to, til co-teaching henvender sig bredt til praktikere i skolen og til andre fagprofessionelle. Det er ikke en akademisk fremstilling af co-teaching, inklusion eller specialpædagogik, men en bog med vægten på ”det erfaringsbaserede og pædagogisk anvendelige”. 

En af mine litterære livretter er praksisbøger! Selvom jeg læst har en del af den litteratur om co-teaching, som denne bog også læner sig opad, tilføres jeg alligevel noget nyt i form af den praksisnære tilgang, med afsæt i forfatternes egne erfaringer, der rundhåndet deles med læseren. Som bonus får jeg nogle gode kapitler om det centrale i forhold til inkluderende læringsfælleskaber og specialpædagogik i relation til almenundervisningen samt helt konkrete værktøjer - eksempelvis brugbare skabeloner.¨

Sidst, men absolut ikke mindst, er bogen velskrevet og i et sprog, der bevirker at jeg som læser ikke taber tråden undervejs og får lyst til at læse bogen fra ende til anden. Også derfor får bogen min anbefaling med på vejen ud i de danske skoler.

Powered by Labrador CMS