Generalforsamling Vejle Lærerkreds 2024 - kreds 113

Fredag den 15. marts 2024 kl. 16.30 i Bygningen, Vejle

Generalforsamling Vejle Lærerkreds 2024 - kreds 113

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vejle Lærerkreds fredag den 15. marts 2024 kl. 16.30 i Bygningen, Vejle.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Fastsættelse af forretningsorden 

3. Beretning 

4. Regnskab 

5. Vedtægtsændringer 

6. Indkomne forslag 

7. Budget og fastsættelse af endeligt kontingent for indeværende regnskabsår (2024) 

8. Valg i henhold til § 8 i kredsens vedtægter 

9. Eventuelt 

Eventuelle forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest fredag den 1. marts kl. 12.00. Tilmelding til kredskontoret 113@dlf.org senest den 1. marts kl. 12.00

Powered by Labrador CMS