Generalforsamling Silkeborg Lærerforening kreds 132

Fredag den 15. marts 2024 kl. 17.00 på VIA Læreruddannelsen i Silkeborg – Sal 1.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

fredag den 15. marts 2024 på VIA Læreruddannelsen i Silkeborg – Sal 1 kl. 17.00.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af generalforsamlingens forretningsorden
  3. Beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Indkomne forslag
  6. Vedtægtsændringer
  7. Budget og fastsættelse af kontingent
  8. Valg til kredsstyrelsen
  9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge hos kredsformanden

(Silkeborg Lærerforening, Hostrupsgade 39, 3., Silkeborg) senest den 1. marts 2024.

Endelig dagsorden udsendes den 7. marts.

Powered by Labrador CMS