Generalforsamling Midtvendsyssel Lærerkreds

Torsdag d. 14. marts 2024 kl. 17.00 på Restauran Nordstjernen, Høkervej 1, 9492 Blokhus

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 14. marts 2024 kl. 17.00 på Restaurant Nordstjernen, Høkervej 1, 9492 Blokhus

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Forretningsorden

 3. Beretning

 4. Regnskaber

 5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer

 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter og evt. fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer

 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent for følgende kalenderår

 8. Udpegning af ekstern revisor for følgende kalenderår

 9. Valg jvf. kredsens vedtægter § 9

 10. Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformand Kirsten Tranekær, Midtvendsyssel Lærerkreds, Grønnegade 52, 9700 Brønderslev, mail 150@dlf.org senest den 3. marts kl. 1000.

Efter generalforsamlingen er der middag og kollegialt samvær.

Af hensyn til middagen bedes du tilmelde dig hos din tillidsrepræsentant eller på kredskontoret, mail 150@dlf.org eller telefon 98 80 19 33 senest den 3. marts 2024.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Powered by Labrador CMS