Generalforsamling i Viborg Lærerkreds -Kreds 140

Torsdag d. 14. marts 2024 kl. 16 i BDO-loungen, Tingvej 7, 8800 Viborg

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Viborg Lærerkreds (kreds 140)

Torsdag den 14. marts 2024

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

BDO-loungen, Tingvej 7, 8800 Viborg

Program:

Kl. 16.00: Dørene åbnes

Kl. 17.00: Spisning (husk tilmelding til TR)

Kl. 18:15: Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne

Endelig dagsorden vil fremgå af kredsens hjemmeside og nyhedsbrev, som udsendes til alle medlemmer senest 5 hverdage før generalforsamlingen.

Da det er et lige år, er der valg til kredsstyrelsen og kongresdelegerede. Er man interesseret i at stille op, er der mulighed for senest den 29. februar 2024 kl. 08.00 at indsende et kandidatindlæg (på maks. 2000 anslag inkl. mellemrum). Indlægget vil dermed blive bekendtgjort sammen med udsendelse af det samlede generalforsamlingsmateriale. Se nærmere vedr. valg i kredsens vedtægter. For yderligere info vedrørende kredsstyrelsesarbejdet kan formanden eller næstformanden kontaktes på 8662 9300.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde på 140@dlf.org senest torsdag den 29. februar 2024.

Tilmelding til spisning senest mandag d. 4. marts 2024. Tilmeldingen foregår gennem TR – dog direkte til kredskontoret (140@dlf.org eller 8662 9300), hvis man ikke har en TR.

Powered by Labrador CMS