Generalforsamling i Vends Herreds Lærerkreds

Onsdag d. 13. marts 2024 klokken 16.00 i kantinen på Østre Skole

Foreløbig dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning. 

3. Regnskab. 

4. Indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp. 

6. Budget og fastlæggelse af kredskontingent. 

7. Valg. 

8. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden senest den 3. marts 2024. 

Kandidater til valg, der ønsker deres navn offentliggjort med den endelige dagsorden, bedes rette skriftlig henvendelse til kredsformanden senest den 3. marts 2024. 

Opstillede kandidater til formandsvalg: Søren Ørgård Hansen 

Opstillede kandidater til næstformandsvalg: Thomas Hollensen (genopstiller) 

Opstillede kandidater til kredsstyrelsen (2 poster): Lars Søgaard (genopstiller)

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

OBS: Kl. 16-17 vil der være oplæg/debat om OK24 med Morten Refskov. Morten er formand for overenskomstudvalget i DLF. 

Efter generalforsamlingen er der en let anretning for medlemmer, der tilmelder sig ved TR eller kredsen, senest den 6. marts 2024

Powered by Labrador CMS