Generalforsamling i Varde Lærerkreds

Torsdag d. 14. marts 2024 kl.17:00. Afholdes på SPORTIUM/Varde Fritidscenter

 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden.
 2. Beretning.
 3. Regnskaber for de to forudgående regnskabsår.
 4. Indkomne forslag.
 5. Budget og fastsættelse af kontingent for de kommende 2 regnskabsår, jf. vedtægternes § 5. 
 6. Valg af:
  • Formand
  • Næstformand
  • 4 kredsstyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
  • 2 suppleanter for de kongresdelegerede
 7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Valget gælder for 2 år.
 8. Evt.

Forslag, der ønskes optaget på dagsorden, skal skriftligt foreligge hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til 103@dlf.org eller Stausvej 30, 6800 Varde.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Varde Lærerkreds byder på kaffe & kage fra kl. 16:30 og inviterer til efterfølgende hygge med spisning. Bindende tilmelding til spisning efter generalforsamlingen til din tillidsrepræsentant eller direkte på mail til: gihi@dlf.org senest torsdag d. 7. marts 2024.

Powered by Labrador CMS