Generalforsamling i Sønderborg Lærerkreds

Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 17.30 på Humlehøj-Skolen

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

2. Formandens beretning

3. Indkomne forslag

4. Regnskab

5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer

6. Budget og fastlæggelse af kredskontingent

7. Valg jf. § 8

8. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, sendes til kredsformand, Nanna Stryhn-Johnsen, på nbst@dlf.org senest onsdag d. 3. marts 2024.

Kredsen sørger for smørrebrød og vand/øl, hvorfor tilmelding til din TR er nødvendig inden den 28. februar 2024.

Fraktion4 tilmelder sig ved formanden for Fraktion4, Palle Dons-Heltoft, som også udsender materiale. Materiale kan også fås ved at kontakte Frak4 på post@fraktion4.dk

Medlemmer uden tjenestested kan kontakte kredsen på 091@dlf.org for at få tilsendt materiale samt for at tilmelde sig.

Powered by Labrador CMS