Generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening - Kreds 143

Torsdag d. 7. marts 2024 kl. 17:00 i kantinen på Skive Seminarium

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 7. marts 2024 kl. 17.00 i kantinen på Skive Seminarium.

Generalforsamlingen starter med spisning kl. 17.00, og selve mødet starter kl. 18.15

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, herunder stemmetællere

2. Forretningsorden

3. Beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Forslag til vedtægtsændringer

7. Fastsættelse af ydelser/frikøb til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp.

8. Budget og fastsættelse af kontingent

9. Valg

10. Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest mandag d. 26. februar kl. 12.00.

Af hensyn til spisningen bedes man tilmelde sig hos tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest fredag den 1. marts kl. 10.

Powered by Labrador CMS