Generalforsamling i Roskilde Lærerforening

Onsdag d. 13. marts 2024 klokken 16.30 på Skærehallernes Konferencecenter (ZBC), Maglegårdsvej 10, 4000 Roskilde.

Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

2) Forretningsorden

3) Beretning

4) Regnskaber

5) Fremlæggelse af budget 24 og budget 25 samt fastlæggelse af kontingent

6) Valg jf. vedtægternes § 11

7) Eventuelt

Eventuelle forslag til dagsordenen skal sendes til formand Tina Svarre Hasselager, senest den 1. marts 2024 på mail 041@dlf.org.

Endelig dagsorden følger.

Der er indtjekning fra kl. 16 – 16.30

Generalforsamlingen starter kl. 16.30

Generalforsamlingen afbrydes med spisning, for de tilmeldte, fra kl. ca. 18-18.50

Powered by Labrador CMS