Generalforsamling i Ringsted-Sorø Lærerforening

Torsdag d. 14 marts 2024 kl. 16.30. Afholdes på ZBC, Ahorn Alle 3-6, 4100 Ringsted

Kære medlem af Ringsted-Sorø Lærerforening

Det glæder os at kunne invitere til dette års generalforsamling.  

En generalforsamling er demokratiets fest. Det er der, hvor vi sammen bliver enige om, hvordan vi skal arbejde politisk, og hvem der skal gøre arbejdet, og det er her, vi bestemmer retningen, og derfor er den også vigtig for dig.

I år er det også en valggeneralforsamling. Hvis du er interesseret i en plads i styrelsen, har du mulighed for at indgive dit kandidatur på forhånd ved at skrive en lille tekst om dig selv. Send det til 050@dlf.org senest den 28. februar 2024. Så kommer det ud sammen med den endelige dagsorden og øvrige bilag.

Den mundtlige beretning udleveres på generalforsamlingen, og det er særligt her, I kommer ind i billedet. I den skriver den siddende formand/kredsstyrelse, hvad de mener, der bør arbejdes med i det kommende år.

Vi håber, du har en mening. Kom og vær med.

Foreløbig dagsorden:

Velkomst og generalforsamlingens åbning. v. kredsformand Lise Vadsager 

Valg af dirigent. Kredsstyrelsen foreslår Thomas Andreasen, formand for organisationsudvalget i DLF

Godkendelse af forslag til forretningsorden for generalforsamlingen. 

Kredsstyrelsens mundtlige beretning.

Regnskab for 2023.

Indkomne forslag. A. Vedtægtsændringer for Særlig Fond. Øvrige forslag skal være kredskontoret i hænde senest 28. februar 2024.

Fremlæggelse af budget 2024 og fastsættelse af kredskontingent. Herefter budgetramme for 2025 samt kontingentramme for overslagsåret.

Valg for perioden 1. april 2024 til 31. marts 2026.

Forslag til valgprocedure:

Først vælges kredsformanden, som er valgt som kongresdelegeret og medlem af kredsstyrelsen.

Herefter vælges 2 kongresdelegerede, som er medlem af kredsstyrelsen.

Herefter vælges det sidste styrelsesmedlem, som samtidig er 1. suppleant for kongresdelegerede.

Endelig vælges 1. og 2. suppleant til kredsstyrelsen/2. og 3. suppleant for kongresdelegerede.

Eventuelt.

Afslutning af generalforsamlingen.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Der er kaffe fra kl. 16.00 

Tilmelding til spisning senest den 28. februar 2024 foregår således:

* Hvis du har en tillidsrepræsentant, skal du tilmelde dig til ham/hende

* Alle andre skal sende en mail til OSO@dlf.org

Powered by Labrador CMS