Generalforsamling i Randers Lærerforening

Torsdag den 14. marts 2024 kl. 17.30 på Tradium, Vester Alle 26, Randers C

Generalforsamling i Randers Lærerforening

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Randers Lærerforening, Kreds 130

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Torsdag den 14. marts 2024 kl. 17.30 på Tradium, Vester Alle 26, Randers C.

 Foreløbig dagsorden

 1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden

3. Beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag Kredsstyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændringer for Særlig Fond og Randers Lærerforening

6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter, samt økonomisk ramme til aflønning af ansat personale

7. Budget for det følgende kalenderår og kredskontingent for perioden 1. juli 2024 til 30. juni 2025 Såfremt forslag om to-årige generalforsamlingsperioder bliver vedtaget, skal der fremlægges budgetoverslag og kontingentramme for næstfølgende kalenderår og kontingentperiode

8. Valg jf. vedtægterne

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden, Randers Lærerforening, Niels Ebbesens Gade 24, 8900 Randers C senest den 29. februar 2024.

Tilmelding via tillidsrepræsentanten senest mandag den 4. marts 2024. Medlemmer, der ikke er i arbejde på arbejdsplads med en tillidsrepræsentant fra Randers Lærerforening, er ledig, er pensionist m.m. skal tilmelde sig direkte til kredskontoret på 130@dlf.org senest den 4. marts 2024.

Powered by Labrador CMS