Generalforsamling i Odense Lærerforening

Fredag d. 8 marts 2024 kl. 16:00 (Ankomst fra kl. 15:30) i Jyllandssalen i Odense Congres Center, Ørbækvej 350.

Bemærk at det er en valggeneralforsamling 

Dokumenter til behandling på generalforsamlingen lægges løbende på Odense Lærerforenings hjemmeside: https://www.odenselaererforening.dk/om-olf/generalforsamling/generalforsamling-2024

Gæstetaler: Borgmester Peter Rahbæk Juel 

Kl. 16.00: Start med velkomst og fællessang 

Foreløbig dagsorden

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af forretningsorden og stemmetællere 

3. Formandens beretning 

4. Regnskab for hhv. Odense Lærerforening og Særlig Fond 

5. Indkomne forslag 

6. Fastsættelse af frikøb/vederlag til styrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter jf. § 16 

7. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent 

8. Valg i henhold til §§ 7, 8 og 9 

Der skal foretages valg af formand, næstformand, styrelsesmedlemmer, delegerede til kongressen og revisorer samt suppleanter 

9. Eventuelt 

Deadline for indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen er fredag den 23. februar 2024 kl. 12, jf. vedtægternes § 14. 

Dørene åbnes kl. 15.30. Der serveres kaffe og kage. Senere er der en pause, hvor der serveres sandwich og øl/vand/vin. 

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Det er en åben generalforsamling. 

Efter generalforsamlingen er der spisning med efterfølgende musik og dans for tilmeldte medlemmer

Powered by Labrador CMS