Generalforsamling i Næstved Lærerkreds

Torsdag d. 14. marts 2024 kl. 17.00 i Ny Ridehus, Grønnegade Kaserne, 4700 Næstved

Generalforsamling i Næstved Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Næstved Lærerkreds torsdag den 14. marts 2024 kl. 17.00 i Ny Ridehus, Grønnegade Kaserne, 4700 Næstved. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest den 29. februar kl. 12.00. Endelig dagsorden bekendtgøres på skolerne og kredsens hjemmeside. 

Tilmelding til spisning senest den 8. marts kl. 12.00 via TR eller 061@dlf.org

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Powered by Labrador CMS