Generalforsamling i Mariagerfjord Lærerkreds

Tirsdag den 12. marts 2024 kl. 17.00 på Madkontoret, Majsmarken 1 (Cemtec), 9500 Hobro.

Mariagerfjord Lærerkreds, Kreds151 indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 12. marts 2024 kl. 17.00 på Madkontoret, Majsmarken 1 (Cemtec), 9500 Hobro.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret skriftligt i hænde senest fredag den 23 .februar 2024.

Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig. På skolerne vil der blive ophængt tilmeldingslister. Andre kan tilmelde sig på kredskontoret på e-mailadresse: 151@dlf.org senest mandag den 19. februar 2024

Powered by Labrador CMS