Generalforsamling i Lolland-Falsters Lærerforening - kreds 68

Torsdag d. 21. marts 2024 Kl. 16.00 I Bangs Have, Maribo

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Forretningsorden

3. Beretning ved formanden

4. Regnskab ved kassereren

5. Forslag til vedtægtsændringer

6. Indkomne forslag

7. Vedtagelse af næste periodes kontingent med baggrund i budgetforslag

8. Valg

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være modtaget skriftligt via brev eller mail til formanden senest mandag d. 11. marts 2024 på kredskontoret.

Efter generalforsamlingen er der gratis spisning for de fremmødte medlemmer.

Der skal ske tilmelding til spisningen – enten via din tillidsrepræsentant eller direkte til kredskontoret på 068@dlf.org

Tilmeldingen skal være os i hænde senest onsdag d. 13. marts 2024.

Der vil være indskrivning, kaffe og kage fra kl. 15.00.

Vi forventer at kunne spise kl. 18.30.

Husk også at melde afbud, hvis du af en eller anden årsag alligevel ikke kan deltage og har tilmeldt dig. Det sparer kredsen for unødige udgifter til mad m.v., hvis du husker at annullere din tilmelding.

Som altid udsendes der et generalforsamlingsblad d. 13/3 med endelig dagsorden, skr. beretninger, regnskab og budget mm.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Powered by Labrador CMS