Generalforsamling i Lærerkreds Nord

Torsdag den 21. marts 2024 kl.17 på UCN Hjørring

Lærerkreds Nord afholder ordinær generalforsamling med efterfølgende spisning på UCN i Hjørring torsdag den 21. marts 2024 klokken 17. 

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskaber

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter, evt. fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer samt økonomisk ramme for løn m.v. til ansatte i kredsen.

6. Budget, fastsættelse af kontingent.

7. Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår.

8. Valg

9. Eventuelt 

Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformand Lars Busk Hansen, Amtmandstoften 4, 9800 Hjørring, senest den 11. marts.

Tilmelding til spisning sker via tilmeldingslink, som du vil modtage på din mail. Tilmeldingsfrist tirsdag den 12. marts.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Powered by Labrador CMS