Generalforsamling i Kalundborg Lærerkreds, Kreds 53

Torsdag den 21. marts 2024 kl. 16.30 i Rørby Sognegård, Bakkegaardsvej 15, Rørby, 4400 Kalundborg.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i kreds 53, Kalundborg Lærerkreds, torsdag den 21. marts 2024 kl. 16.30 i Rørby Sognegård, Bakkegaardsvej 15, Rørby, 4400 Kalundborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

1. Valg af dirigent og stemmetællere. Fastsættelse af forretningsorden.

2. Beretning.

3. Regnskab.

4. Indkomne forslag:

5. Budget og fastsættelse af kredskontingent

6. Valg: jf. vedtægterne

7. Evt.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge hos formanden/kredskontoret senest torsdag d. 7. marts 2024.

Endelig dagsorden vil blive udsendt senest fredag d. 15. marts 2024.

På generalforsamlingen vil der tillige blive mulighed for at hilse på Kim Kirkegaard Zachariassen, som er vores nye lokale repræsentant i hovedstyrelsen.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive arrangeret spisning. Af hensyn til traktementet skal man tilmelde sig til tillidsrepræsentanten, kredskontoret tlf.: 59 51 51 12 eller mail: 053@dlf.org senest onsdag den 13. marts 2024.

Powered by Labrador CMS