Generalforsamling i Hvidovre Lærerforening

Torsdag d. 14. marts 2024 kl. 16:30 på Lærerværelset på Dansborgskolen, Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre

Foreløbig dagsorden:

1) Valg af dirigent

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

2) Beretning

3) Regnskab

4) Indkomne forslag

5) Budget og fastsættelse af kredskontingent

6) Valg i henhold til vedtægterne

7) Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt på kredskontoret, Gungevej 8a, 2650 Hvidovre, senest mandag den 4. marts 2024.